Curso

 

Éste es un curso dirigido a personas participantes, de las
distintas entidades que forman EAPN. Pensamos que la comunicación, el
cómo nos expresamos y qué actitudes tenemos en relación con los demás al
establecer un diálogo, es algo cada vez más importante. Todas las personas
podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y relación con
otros. El objetivo de este curso es potenciar las capacidades de escucha y de
expresión, con el fin de mejorar la comunicación entre las personas, así como
facilitar nuestra capacidad de expresión en los espacios públicos.

Nos proponemos aprender en un contexto de participación, desde la
igualdad y la confianza entre los asistentes ¡Te esperamos!

Si queires participar envia tus datos a eapnib@gmail.com

 

PROGRAMA

- Jueves, 15 de Junio 9,30 – 13,30h

Introducción a la comunicación humana: La imposibilidad de no comunicar,
comunicación verbal y no verbal, la importancia de la relación en la
comunicación
Principios y valores éticos en la relación con las personas: aceptación,
autenticidad, empatía, actitud no enjuiciadora, autonomía.
- Miércoles, 21 de Junio 9,30 – 13,30h
La comunicación interpersonal, en grupos, y la comunicación ante una
audiencia.
La comunicación en asambleas y en reuniones de trabajo.
La escucha. Portavocías: la voz del grupo.
Condicionantes estructurales de la comunicación (y cómo superarlos).
Sintetizar y comunicar un mensaje.

- Martes, 27 de Junio 9,30 – 13,30h.
La comunicación no violenta.
La necesidad de distinguir la persona del problema.
La escucha: ¿escuchamos para entender o para responder?
La comunicación no verbal. El lenguaje corporal.
La mirada en la comunicación.
Lugar: Laboratori de Filosofia i Treball Social, Facultat de Filosofia i Lletres,
UIB Cra. Valldemossa, km 7,500
Autobús: Línea 19; Metro: Línea Palma-UIB

 

EAPN-Illes Balears, Xarxa per a la Inclusió Social i el Cercle d’Economía faran feina conjuntament per denunciar la situació dels col·lectius desfavorits de les nostres illes i contribuir a l’eradicació de la pobresa.

Mitjançant un conveni de col·laboració, que es signarà el 19 d’abril, ambdues entitats sense ànim de lucre es comprometen a impulsar projectes de Responsabilitat Social Corporativa, gestionar i organitzar jornades informatives i de sensibilització i intercanviar contactes i sinergies amb objectius comuns.
EAPN entrarà a formar part de la Comissió d’Innovació del CERCLE per orientar els treballs i el CERCLE aportarà sufragarà les despeses de desplaçament i hostalatge dels ponents a les activitats propostes.

Conveni Cercle II

conveni Cercle

El Informe Anual de Rentas Mínimas de Inserción 2015 recopila los principales datos de la gestión de las prestaciones de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de la línea de trabajo de cooperación técnica impulsada desde la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su principal objetivo es el de conocer y divulgar los resultados anuales de estas prestaciones sociales del Sistema Público de Servicios Sociales, presentando el panorama existente a nivel estatal.
http://www.eapn.es/…/recurs…/5/1488354136_informermi2015.pdf

El Parlament aprova per assentiment una PNL relativa a la redacció d’un reglament per regular les subvencions dirigides a les entitats socialsAprovacioPNL PNL APROVADA

20 d’octubre de 2016

Aquesta PNL presentada per tots els grups parlamentaris i aprovada per la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, és el resultat de les conclusions de les primeres Jornades Tècniques realitzades en el marc de la Comissió de Seguiment del Pacte per la Inclusió Social.

Tots els Grups Polítics del Parlament de les Illes Balears varen signar amb EAPN-IB un Pacte per a la Inclusió Social, un acord on es reconeix el paper cabdal de les entitats socials en el nostre model de benestar, i la necessitat d’impulsar i concretar mesures per millorar la situació d’aquestes entitats i de les persones que atenen.

Per tal d’anar avançant en les demandes expressades en els pactes, es va crear una comissió de seguiment que supervisa el pacte signat. Aquesta comissió acordà que un dels temes més importants a abordar era el de la gestió de les subvencions i contractes per part de les administracions públiques. En aquest sentit, i com a primera passa, es varen promoure unes jornades amb la participació de tècnics de les administracions públiques i també de les entitats on es poguessin posar en comú els problemes i les possibles solucions relacionades amb les subvencions.

L’objectiu principal d’aquesta jornada va ser poder exposar les dificultats que es troben les entitats davant les diferents convocatòries de subvencions, tractar d’arribar a solucions consensuades amb experts i tècnics de les administracions i disposar d’un marc base per a la formulació d’una Proposició No de Llei.

Aquesta PNL va ser presentada per tots els Grups Parlamentaris a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament i ha estat aprovada avui per assentiment instant al Govern de les Illes Balears a:

  1. Redactar al més aviat possible un reglament per regular les subvencions dirigides a les entitats socials de les Illes Balears, comptant  amb la seva participació i incloent en aquest document quines són les obligacions de l’administració i quines són les de les entitats.
  2. Sol·licitar al Govern de l’Estat a què tenguin en compte les entitats socials en la redacció del Reglament de la Llei de subvencions que en l’àmbit estatal s’està redactant.

GAIREBÉ 300 MIL PERSONES DE LES ILLES BALEARS VIUEN EN RISC DE POBRESA I/O EXCLUSIÓ SOCIAL Presentació de l’Informe de l’Estat de la Pobresa a les Illes Balears

Palma de Mallorca, 13 d’octubre de 2016- Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, que es celebra el dia 17 d’octubre, la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears vol posar de manifest que a les Illes Balears segons indicador AROPE el 26.3% de la població existeixen gairebé 300 mil persones que viuen en risc de pobresa i/o exclusió social.

Així doncs, tot i la bona marxa del turisme, que és el sector productiu més important de les nostres illes, el creixement econòmic no està solucionant els greus problemes de pobresa que pateixen les Illes Balears. Així mateix, cal destacar que a l’arxipèlag el 10.4% de la població; quasi 115.000 persones viuen en situació de pobresa extrema, és a dir, sobreviuen amb menys de 332€. al mes, xifra que evidencia que aquests suposats “brots verds” de la economia no arriben a tots els grups de la població. En aquest sentit, cal destacar que Balears té la tercera taxa més alta de pobresa extrema, després d’Andalusia i Canàries.

S’ha de recordar que els pobres són els primers en pagar les conseqüències de la crisi però, alhora, són els darrers als quals arriba els beneficis del creixement econòmic. D’altra banda, l’Informe de l’Estat de la Pobresa de l’EAPN posa en relleu que el 7.7% de la població, quasi 85.000 persones de l’arxipèlag viuen en situació de Privació Material Severa. En relació amb aquest indicador, gairebé 41.000 persones no poden menjar almenys dos cops a la setmana carn o peix; 444.000 no tenen capacitat per afrontar les despeses imprevistes, més de 230.000 persones tenen retards en el pagament de les seves hipoteques o lloguers i més de 81.000 persones no poden mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada.

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears també vol fer palès que el 8’4% de la població menor de 60 anys resident a les Baleares viu en llars amb baixa intensitat de treball, el que suposa més de 74.000 persones. Dada que sembla encoratjadora si la comparem amb la resta de l’Estat Espanyol, però que ens condueix a afirmar que actualment tenir una feina no vol dir sortir de la pobresa, donat que l’ocupació laboral que s’està generant en aquestes moments és de pitjor qualitat que abans de la crisi. No en va, avui en dia s’ha generalitzat la categoria laboral de “els treballadors pobres”, que defineix a totes aquelles persones que disposen d’un treball precari, temporal i insegur. Per tant, es constata un augment de la desigualtat social entre rics i pobres a la nostra societat.

Pel que fa a l’Estat espanyol, les dades no són més encoratjadores. L’Informe de l’Estat de la Pobresa de l’EAPN assenyala que 13’5 milions de persones viuen en risc de pobresa i/o exclusió social, de les quals més de 3.500.000 persones pateixen pobresa extrema. En quant a la pobresa infantil a l’Estat espanyol, les dades de l’informe són alarmants: més d’un de cada tres nins i nines passen misèria. Cal destacar en relació amb aquest punt, la difícil situació que les famílies monoparentals amb un o més nins dependents. Actualment, més de la meitat de les persones que viuen en llars monoparentals estan en risc de pobresa i/o exclusió social.

Mes info a: http://www.eapn.es/datos_pobreza.php

Tots donam una màSimbol_positiu

Aquest mes d’Octubre, IB3 dóna una mà a EAPN-Illes Balears, Xarxa per a la Inclusió Social, entitat que treballa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social apostant per donar veu a les persones en situació de pobresa i/o exclusió social i lluitant per una societat de treball comunitari en què l’important són les persones.

IB3, Tots donam una mà a EAPN-Illes Balears, Xarxa per a la Inclusió social.

STOP Pobresa i Exclusió. SUMA-T’HI.

https://www.facebook.com/IB3noticies/videos/1162267043811500/

EAPN-ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR ORGANITZEN UNA REPRESENTACIÓ DE TEATRE SOCIAL SOBRE L’OCUPACIÓ DIGNA.

17/10/16

Palma Activa, Carrer Socors, 22

De 17 a 17.50H

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears ha organitzat una representació de Teatre Social sobre l’Ocupació Digna, on els protagonistes són persones en situació d’exclusió social.
Aquest projecte teatral es centra en la vulnerabilitat social de les persones que per circumstàncies molt diverses es troben situació d’aïllament dins la nostra societat. I és que la interpretació artística té un component de participació activa dels actors, que redunda en el seu mateix procés d’inclusió. Així mateix, el teatre aporta una riquesa personal als qui les executen, que els ajuda a empoderar-se per exercir els seus drets i deures.

 

17.10.16 (de 15.30h a 17.50h).

Lloc Palma Activa, Carrer Socors, 22

VII Seminari Autonòmic Participació

15.30 a 15.45h. Presentació de les conclusions del XI Seminari Estatal de Participació de Persones en Situació d’Exclusió Social per part dels membres del grup de Participació d’EAPN Illes Balears.

15.45h a 16.45h. Treball en grups de discussió sobre Ocupació digna

16.45h a 17.00h. Recull i conclusions dels grups de discussió. 


INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Es cobriran les despeses de transport en transport públic sempre que es presentin els tiquets com a justificants.

Programa VII Seminari