Autor: xarxa

Per un sistema financer més just

Prop de 70 entitats representants de la societat civil balear (la universitat, la CAEB, els sindicats, els col·legis professionals, les associacions del tercer sector, el Cercle d’Economia, les fundacions…) ens hem posat d’acord per crear una plataforma i un manifest per reclamar un sistema de finançament autonòmic més just, un vertader règim especial insular REB, més inversions estatals i la condonació del deute públic autonòmic fruit de l’infrafinançament històric. 1.- Pel que fa al règim especial insular REB, m’agradaria reproduir les opinions d’alguns membres de la plataforma a la qual m’he referit abans: Omar Beidas, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms,...

Llegir més

L’Espai d’Entitats portarà el nom d’Isabel Rosselló

L’activista veïnal Isabel Rosselló Girard, que va treballar per enfortir el teixit social i des de l’associació de veïns del Camp Redó perquè les plantes superiors d’aquest mercat municipal fossin condicionades per a l’ús ciutadà, dóna nom des d’ahir a l’Espai d’Entitats. Ahir, amb la presència de les regidores Aurora Jhardi i Eva Frades, es va col·locar una placa a l’entrada d’aquesta instal·lació en la qual conviuen, a més de la nostra Xarxa, la Plataforma del Voluntariat, la Federació de Gent Gran i Orgull...

Llegir més

Jornades: Cap a un consens necessari

La Societat Cooperativa Jovent, la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social-EAPNib organitzen les jornades “Cap a un consens necessari: reduir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les Illes Balears”, amb la finalitat de contribuir des de la societat civil a avançar en la lluita contra l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a Balears.  En aquest context, la nostra contribució té com a fita principal promoure l’exercici real del dret a l’educació de la població entre 16 i 24 anys. Això implica evitar que abandonin els estudis i facilitar el seu retorn al sistema de l’educació...

Llegir més

EAPN comença a treballar en xarxa a l’Hotel d’Entitats del Camp Redó

La regidora de Participació Ciutadana, Eva Frade, i la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, juntament amb el directors generals de les respectives àrees, Joaquín de María i Catalina Trobat, han visitat aquesta setmana l’Hotel d’entitats. Des d’aquesta setmana l’entitat EAPN (European Anti-Poverty Network) s’allotja en aquest espai municipal del Camp Redó. La presidenta de EAPN, Margalida Jordà, i el director, Andreu Grimalt, també acudiren a la visita. La regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial destaca que “amb aquesta nova incorporació en uns mesos l’Hotel d’Entitats ha deixat de ser un espai municipal infrautilitzat a allotjar...

Llegir més

Seminari anual EAPN: Els drets socials com a pilar d’Europa

El Seminari Estatal d’EAPN-ÉS, celebrat a Saragossa en 2017, es va centrar en els Drets Socials com Pilar a Europa. A la Cimera Social per Ocupacions Justs i Creixement que es va celebrar al mateix temps que el Seminari, el 17 de novembre a Göteborg (Suècia), es va proclamar el Pilar Social Europeu de Drets Socials, que ve acompanyat d’una sèrie d’iniciatives legislatives i no legislatives relacionades amb el equilibri entre l’ocupació i la vida, la informació a les persones ocupades, l’accés a la protecció social i les disposicions relatives a la jornada laboral, així com sobre l’aplicació de...

Llegir més