Autor: xarxa

RODA INFORMATIVA 10/06/09 TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

1) QUI SOM? Som 7 xarxes que integram més de 40 entitats sense ànim de lucre: • EAPN Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social. • REAS Balears. Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària. • FEAPS Balears / FOQUA. Federació Balear d‘Organitzacions en favor de les persones amb discapacitat intel•lectual / Foro per la Qualitat (Patronal d’entitats de discapacitats). • FEIAB. Federació Balear d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència. • FESSMM. Federació de Salut Mental de Mallorca. • UNAC. Unión de Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusválidos de Baleares. • Coordinadora de Discapacitats. Totes, sense excepció, treballen des de fa molts anys, i fins i tot on no arriba l’Administració, amb els sectors més desfavorits de la societat balear, com són persones amb problemes de marginació o exclusió social, menors, dones, immigrants, persones amb problemes de salut, persones amb discapacitat i amb malalties mentals. 2) ON DESENVOLUPAM LA NOSTRA TASCA? El nostre àmbit d’actuació són les Illes Balears. 3) A QUANTES PERSONES BENEFICIAM AMB LA NOSTRA TASCA DIARIA I CONTINUADA SENSE INTERRUPCIÓ? Totes aquestes entitats, que donen feina a més de 3.000 treballadors, la majoria amb contractes laborals indefinits, mitjançant els corresponents concerts econòmics, subvencions o convenis o amb l’Administració, afavoreixen a més de mig milió d’usuaris dels sectors més desfavorits de la societat balear. 4) QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL A LES...

Llegir més

2 de juny de 2009: aprovació de la Llei de Serveis Socials de les Illes Balears.

El passat 2 de juny el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei de Serveis Socials. La llei que s’ha aprovat i que entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears és una llei que reconeix drets subjectius i que és capaç d’avançar cap a la consecució del que es denomina quart pilar del benestar social; és a dir, cap a la universalització del sistema de serveis socials, igual com l’educació, la salut i el sistema de...

Llegir més