El passat 13 d’Abril es constituí el Tercer Sector Social Illes Balears amb la missió d’ aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears, amb l’objectiu de treballar per la millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes, i de manera prioritària per la seva inclusió social, la consolidació de les xarxes del tercer sector social i de les
entitats que les conformen, i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat balear, cercant la màxima incidència en les
polítiques socials de les Illes Balears.
El Tercer Sector Social Illes Balears agrupa a vuit Xarxes:
- Reas Balears
- Feaps Balears
- Foqua
- Unac
- Coordinadora
- Fessmm
- Forum Ong de Menorca
- EAPN-Illes Balears

EAPN-ES, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, ofrece seis cursos de formación online, se abre la convocatoria a técnicos/as y voluntarios/as de las entidades sociales. Los cursos versarán sobre diferentes materias relacionadas con el ámbito de la pobreza, la exclusión social y la intervención social.
El importe de la inscripción es de 60 euros, este importe será reembolsado a la cumplimentación del curso realizado.
El curso consta de dos sesiones presenciales desarrolladas en Madrid, siendo la asistencia de, al menos a una de ellas, obligatoria para la superación del curso.
Para la inscripción en alguno de los cursos es necesario rellenar la Hoja de Inscripción.
El plazo para la misma finalizará el 28 de abril de 2010.