Más de 60 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico de todo el país, entre las que se encuentra EAPN España, suscriben el Manifiesto Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal. Un manifiesto que coincide con el segundo aniversario de la entrada en vigor del RDL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

manfiesto

II CONGRESO

Madrid, 23 de septiembre de 2013 / Más de 180 personas procedentes de toda España se dieron cita en Valladolid para la celebración del II Congreso Estatal de Participación de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión Social del 19 al 21 de septiembre.

Bajo el lema: Derechos de la Ciudadanía, de la información a la participación, el Congreso debatió en torno a los Derechos Fundamentales reconocidos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea: Dignidad, Libertad, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia.

En mesas redondas, y a través del diálogo abierto y constructivo, diversas personalidades como Guillermo Fesser, José María Fidalgo y Rosa María Calaf, así como representantes del mundo académico, de la justicia, del Defensor del Pueblo y de los medios de comunicación, conversaron con las personas participantes sobre la mejor forma de hacer efectivos sus derechos, así como de hacer oír sus reivindicaciones sociales y políticas. “Yo no estoy en situación de exclusión social. A mí no me excluye nadie”. Así se expresaba Yosehanna, participante en el Congreso, durante uno de los debates.

Entre las conclusiones, se destacó la necesidad de la información como un medio básico para la defensa de los derechos y libertades reconocidos,  así como contar con las suficientes garantías para evitar su vulneración y promocionar la participación de las personas más vulnerables en todo el sistema de reconocimiento, garantía y defensa de los mismos.

El II Congreso Estatal de Participación se celebró en el marco del Año Europeo de la Ciudadanía 2013. El objetivo general del Año es alcanzar un mayor conocimiento y concienciación sobre los derechos y responsabilidades asociados a la ciudadanía en la Unión Europea.

Enlaces de interés

Página web del Congreso

Recopilación de tweets del Congreso

Galería fotográfica del Congreso

El proper dimarts, 28de febrer a les 19h. a Llibreria Quars (C/Parellades, 12 Palma)es durà a terme la presentació del llibre:

La Renta Básica en la era de las grandes desigualdades de Daniel Raventós (Doctor en Ciències Econòmiques i professor del dpt. de Teoria Sociològica, Filosofia i  Metodologia de les Ciències Socials de la UB).

Presenta: Rafel Borràs (Ateneu Pere Mascaró)

Tenim dret a rebre un ingrés incondicional que ens possibiliti l’existència? La Renda Bàsica és un ingrés pagat per l’Estat, com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada,  sense prendre en consideració si és ric o pobre o, dit d’una altra forma, independentment de quines puguin ser les altres fonts de renda que es pugui tenir, i sense importar amb qui es convisqui.

Jornada Sistema de Cualificaciones Profesionales

Tiene como objetivo el intercambio de buenas prácticas en materia de cualificaciones profesionales entre los distintos territorios

03-02-2012

imagenes/78ab0blogo eapn.jpg

Esta jornada, organizada por EAPN-España, EAPN Madrid y EAPN Castilla y León tiene como objetivo el intercambio de buenas prácticas en materia de cualificaciones profesionales entre los distintos territorios, incorporando ejemplos a nivel europeo que puedan aportar elementos de reflexión que alimenten la puesta en marcha del sistema en las Comunidades Autónomas. Se pretende generar un espacio de reflexión en torno a las medidas necesarias para que las personas en situación o riesgo de exclusión sean beneficiadas por el cambio del sistema. La jornada se celebrará el próximo 23 de febrero en el International Institute de Madrid.

Objetivos:

• Presentar el marco Europeo, Nacional y Autonómico en el que se desarrolla el Sistema de Cualificaciones Profesionales.

• Identificar, compartir fomentar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros de la UE y Comunidades Autónomas.

• Identificar las líneas estratégicas que habría que seguir para que el sistema de cualificación y formación profesional integre las particularidades de las personas .

• Dar pautas clave a los/as voluntarios/as y profesionales de las entidades sociales que trabajan en apoyo a los itinerarios sociolaborales.

Destinatarios: Profesionales y personal voluntario de administraciones públicas y del Tercer Sector de Acción Social que desempeñen labores de Información y Orientación para el empleo.

Inscripciones

audiencia

audiènica 2

EAPN- Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social es

reuneix amb el President del Govern de les Illes Balears i el

Conseller d’Educació, Cultura i Universitats.

Avui 1 de Febrer de 2012 a les 17h EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social ha duit a terme una reunió amb el President del Govern de les Illes Balears i el Conseller d’Educació, Cultura i Universitats.

Els aspectes tractats a la reunió han estat els següents:

  • El notable augment que s’ha produït de 2009 a 2010 pel que fa a la quantia de persones que a les nostres illes es troben en situació de pobresa i exclusió social. Segons el indicador europeu APROPE, At Risk Of Poverty and/or Exclusion, l’any 2010 l’índex de pobresa i exclusió social per a les Illes Balears és del 25,8% de la població. El que significa un augment del 2,2% respecte l’any 2009. Balears registrà en 2010 un total de 271.148 persones en situació de pobresa i exclusió social. És per aquest motiu que ara més que mai les entitats sense afany de lucre de les illes que fem feina amb i per als col·lectius més vulnerables necessitem un major recolzament a nivell administratiu i econòmic per a que tots i totes puguem tenir unes condicions de vida digna. És necessària una major inversió en polítiques socials , no hem d’oblidar que destinar fons a política social suposa retornar la inversió a la societat, i si en plena crisi deixem de invertir en els serveis i mecanismes de protecció, que també fomenten l’augment d’ocupació, el cost després serà major i la fractura social excessivament preocupant.

Des de les entitats sense afany de lucre que configurem la Xarxa hem convidat al President i al seu Equip de Govern a conèixer directament els serveis i mecanismes en els que actualment s’està fent aquesta inversió social.

  • Des de la Xarxa s’ha remarcat i recordat que la situació que les entitats estan vivint a causa del deute de les administracions públiques és insostenible. Les entitats del Tercer Sector estan fent d’entitats financeres de l’Administració, quan som entitats sense ànim de lucre. És cert que s’han fet una sèrie de pagaments a entitats del sector, però no s’ha liquidat el deute contret amb nosaltres al 100% i això provoca que les entitats no disposin de liquides per poder engegar els projectes nous que han estat aprovats. Per això hem demandat la posada en marxa d’un nou calendari de reunions de treball amb el TSSIB per a la solució urgent d’aquest aspecte.

  • Altre aspecte tractat es la necessitat que es te per part de les entitats de disposar d’un Pacte d’estabilitat metodològica entre els diferents partits polítics en relació a la prestació de serveis mitjançant convocatòries de subvencions. Per això des d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social, hem proposat posar en marxa una taula de treball conjunta per tal de poder treballar-ho

  • Per últim hem comentat la urgència que veiem en donar continuïtat a alternatives que es van iniciar, com és el cas de les clàusules socials i les empreses de inserció. Es tracta d’alternatives molt interessants que han de menester recolzament administratiu i econòmic des de Govern, i que creiem que seria una errada deixar-les de banda.

Més informació: Carme Muñoz (662366232).

[1] La Xarxa per a la Inclusió Social està formada per: ASPAS, Associació SILOÉ, Càritas Diocesana de Mallorca, Cooperativa Jovent, Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, FEIAB, Fundació Ires, Fundació Patronat Obrer, GREC, INTRESS, PROBENS, Projecte Socio Educatiu Naüm, Espiral, Fundació Projecte Home Balears i REAS Balears.

Las comunidades gestionarán las ayudas de la casilla social del IRPF
Susías: “Me preocupa dónde irán a parar esos fondos si quedan en mano de las comunidades, con las carencias que hay en estos momentos”.

Susías, que considera “razonable” el reparto tal cual se hacía, sostiene que el dinero de la casilla para fines sociales debe ser complementario del resto de ayudas públicas. “Este dinero debe ser supletorio a los fondos públicos con los que se cubren carencias básicas; estos fondos deben dedicarse a otros programas de cohesión e inclusión social”
Fuente: EL PAÍS
Las comunidades autónomas gestionarán las ayudas recaudadas por la casilla destinada a fines sociales de la declaración de la renta. El Tribunal Supremo sentenció a mediados de diciembre que este dinero, el 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -el contribuyente puede elegir si quiere destinarlo a fines sociales o a la Iglesia- se transferirá a las comunidades para que gestionen las ayudas que se derivan. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a la Generalitat catalana, que reclamaba la gestión al tratarse de dinero destinado a fines sociales, una competencia autonómica. El Supremo sentencia que las autonomías, en “materia de asistencia social y actividad subvencional”, tienen “exclusividad” para la “distribución y control de las ayudas, aunque el Estado pueda determinar el montante”. La Generalitat dio a conocer ayer la sentencia.
Así, será el Gobierno central quien pueda fijar las condiciones para optar a los recursos derivados de la casilla social del IRPF, pero será cada comunidad la que determinará qué entidades gozan de la ayuda y se encargará de su control. La decisión del Supremo introduce el filtro de las autonomías en un proceso en el que, hasta ahora, el Estado regulaba, concedía y gestionaba las ayudas. El fallo reconoce la “capacidad de la Generalitat para gestionar las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado sociales procedentes del IRPF”.
Según los últimos datos de los que dispone la Agencia Tributaria, de 2009 -los de 2010 se darán a conocer este trimestre-, la casilla de fines sociales reportó a las arcas 267 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está estudiando la sentencia para estimar su posible aplicación o si cabe recurso. Al ser una sentencia del Supremo, el Gobierno solo puede presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que el fallo vulnera la Constitución. Un portavoz del ministerio matizó que, si se acata el fallo, Sanidad estudiará cómo ceder a todas las comunidades la gestión de la casilla para fines sociales, no solo a Cataluña.
La Generalitat recibió con alegría el fallo que le daba la razón. El consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries (CiU), expresó su satisfacción por la sentencia porque “respeta el autogobierno catalán”. “La Generalitat tiene competencias exclusivas en el ámbito de los servicios sociales, infancia, y voluntariado”, se reafirmó Cleries. El próximo paso, agregó, será ponerse en contacto con el ministerio para que la cesión del dinero recaudado sea efectiva ya en la próxima declaración de la renta.
La Generalitat esgrime que había desigualdades en el reparto que hacía el Gobierno central de las subvenciones. Según el consejero Cleries, la aportación de cada comunidad a la casilla social no se correspondía con el dinero que retornaba en forma de subvención. Así, en 2011, según datos de su departamento, los ciudadanos catalanes aportaron a fines sociales 49 millones al año y las entidades catalanas solo recibieron 29 millones por las aportaciones del año anterior a esta casilla.
Aunque la sentencia del Supremo, según reconoce la propia administración catalana, no obliga al Gobierno central a aportar a cada comunidad el dinero exacto que sumen las aportaciones sociales derivadas del IRPF que marquen sus ciudadanos. El Ejecutivo tendrá potestad para decidir qué cantidad corresponde a cada comunidad autónoma. La esperanza de la Generalitat, que con el fallo ve cumplida una reivindicación histórica, es que el nuevo sistema de concesión de subvenciones haga más transparente el proceso y permita visualizar las desigualdades.
Pero alguna asociación de ámbito estatal ve con preocupación el fallo del Supremo y su posible aplicación. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, atisba algún problema, informa Carmen Morán: “Me preocupa dónde irán a parar esos fondos si quedan en mano de las comunidades, con las carencias que hay en estos momentos”.
Susías, que considera “razonable” el reparto tal cual se hacía, sostiene que el dinero de la casilla para fines sociales debe ser complementario del resto de ayudas públicas. “Este dinero debe ser supletorio a los fondos públicos con los que se cubren carencias básicas; estos fondos deben dedicarse a otros programas de cohesión e inclusión social”. Susías cree que hay riesgo de que “ni siquiera se saquen las convocatorias para estos proyectos. La gestión de estos fondos es importante, porque hay comunidades, como País Vasco y Navarra, que gestionan su IRPF y no sacan convocatoria para estos programas de apoyo a colectivos desfavorecidos”.
Juan de Dios Ramírez Heredia, vocal de la Plataforma de ONG de Acción Social, afirmó que no hay motivo para la alarma. Ramírez Heredia consideró que el Gobierno tiene base para presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. “El Estado tiene unas competencias perfectamente reguladas en el artículo 149 de la Constitución y en base a este precepto el Gobierno de la nación puede regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes constitucionales”, argumentó. Aunque aceptó que Cataluña, al tener transferidos plenamente los servicios sociales, reclame el ejercicio de la competencia “con todas las consecuencias”. “Entiendo y comparto la alegría de quienes desde Cataluña creen que a partir de ahora las cosas serán diferentes en relación con el reparto de las subvenciones procedentes del IRPF, pero mucho me temo que esa alegría no tiene base jurídica suficiente para sostenerse”, apostilla. Los responsables de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, destinatarias de gran parte de estos fondos, no quisieron pronunciarse.
La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a más de 4.000 entidades de la comunidad, discreparon de estas dos visiones. En un comunicado, la mesa expresó su satisfacción y aseveró que la sentencia servirá para acabar con el “agravio histórico que sufre Cataluña en la distribución de estos recursos”.
Teresa Crespo, presidenta de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social y del consejo asesor de Políticas Sociales del presidente de la Generalitat, también celebró la “buena noticia”. Crespo mantuvo que la solidaridad interterritorial evitará que haya lagunas en las ayudas y concretó que el modelo de gestión mejorará: “Con la distribución actual se beneficiaban mucho las grandes entidades. Las pequeñas entidades tendrán más oportunidades para llevar a cabo sus proyectos de proximidad”.
El Gobierno subvencionó más de un millar de programas de 405 entidades diferentes, según la convocatoria de 2010, la última con datos actualizados. Del total de aportaciones, las más numerosas sirvieron para financiar entidades que cuidan de personas mayores (28,98% de la aportación), personas con discapacidades (23%) y los programas relacionados con infancia y familia (10,38%). Desde 2007, la casilla del IRPF es del 0,7%. Ello ha multiplicado el dinero recaudado para fines sociales, que aumentó un 131% en siete años. De los 115 millones que se recaudaron en 2002 se pasó a los 267 millones correspondientes a la última convocatoria, de 2009.

El Tercer Sector vaticina un “crack social” si no se refuerza la protección
Ante los resultados de la EPA

La Encuesta de Población Activa (EPA) estima en un millón y medio el número de hogares en España que tienen a todos sus miembros en paro y, aunque hasta bien entrado 2012 las ONG no dispondrán de datos fiables acerca de cómo ha impactado este avance de la crisis en su realidad diaria, “es un hecho” que las demandas de ayuda han aumentado “y mucho” durante 2011, tanto, que la plataforma que aglutina a las principales entidades españolas vaticina “un crack social” si no se refuerzan los mecanismos de protección.
Así lo ha descrito en declaraciones a Europa Press el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha incidido en la importancia de mantener la red de protección existente y, a partir de ahí, “seguir avanzando” en inversión ya que, según ha dicho, “si en plena crisis se deja de invertir en este tipo de servicios ya estructurados que estaban atendiendo y de alguna manera fomentando el aumento empleabilidad, el coste luego va a ser mayor y la fractura social excesivamente preocupante”.
Cuando en el año 2010 la EPA cifró en medio millón los hogares en España con todos sus miembros en paro, Cáritas atendió a 1,6 millones de personas, –un 4,3% más que en 2009–, muchas de las cuales pedían ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos, recibos de la vivienda o libros escolares para los niños. El 67 por ciento de ellos acudía derivado de los servicios sociales municipales.
En aquel momento, la organización advirtió de que si el aumento del paro no revertía durante 2011 se seguirán incrementando las personas en situación de pobreza “crónica” en España, ya que habían constatado que siete de cada diez beneficiarios habían acudido previamente a Cáritas en demanda de ayuda.
Cruz Roja Española fue en la misma línea, con la previsión de que al cabo de 2011, se acabaría atendiendo a unos dos millones de personas en situación de vulnerabilidad, un 120 por ciento más que en el año 2008. La preocupación que ha manifestado recientemente la organización es que “que la gente no entre en el ciclo de la exclusión” y, para ello, considera imprescindible que “la capa de necesidades básicas se cubra urgentemente”.
Poyato recuerda que ya en tiempos de bonanza económica la pobreza llegaba a 80 millones de ciudadanos en toda la Unión Europea y, si bien en su opinión, no se trata sólo de que la miseria se esté volviendo crónica, “lo cierto es que si se deja de atender estos servicios que mantienen la cohesión de la sociedad”, se va a llegar “a una situación de crack social con una diferencia entre clases medias y clases bajas cada día mayor”.
“Consideramos a pesar de la crisis, que destinar fondos a políticas sociales no es un gasto sino una inversión”, ha explicado, para incidir en que se debe dar “un impulso a esta inversión en lo social” porque “no se trata sólo de la disponibilidad de servicios y de atención a estas personas”, sino de apreciar que el Tercer Sector en España “genera 584.000 empleos directos”.

Nota de prensa

La UE en peligro: es necesario dar prioridad a la solidaridad y a una Estrategia Europa 2020 inclusiva

Bruselas, 05 de Diciembre de 2011 - Previamente a la reunión del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de diciembre, EAPN ha enviado una carta a los Primeros Ministros y Presidentes de Gobierno de la Unión Europea (UE) en la que se definen sus propuestas para una salida a la crisis que de prioridad a la solidaridad y a una Estrategia Europa 2020 que sea inclusiva.

“Resulta inaceptable que, como solución social a la crisis, la Estrategia Europa 2020, el crecimiento inclusivo y la meta de reducción de la pobreza de la UE estén cada vez más subordinadas a la política dominante de estabilización del euro, mediante la reducción del déficit y la deuda, y principalmente a través de una consolidación fiscal socialmente dañina, las cuales están generando visiblemente más pobreza, exclusión y desigualdad “, señaló Ludo Horemans, presidente de EAPN.

En su carta, EAPN destaca el resultado de la reciente encuesta del Eurobarómetro (28 de noviembre) que da una visión detallada de lo que los ciudadanos de la UE piensan de las acciones de la UE, incluyendo la considerable disminución del número de personas que creen que la UE tiene un impacto positivo (del 78%-62 % en 2009, al 67-48% en la actualidad).

EAPN reconoce la importancia vital de los servicios públicos accesibles y de calidad, pero Fintan Farrell, Director de EAPN, agrega al respecto: “El acceso a los servicios públicos debe ir de la mano de la inversión en los sistemas de protección social y del aumento de las rentas mínimas, como medidas fundamentales de estímulo, defendiendo los derechos sociales e influyendo positivamente sobre el crecimiento, el empleo  y la inclusión social”.

La carta de EAPN describe los mensajes y acciones clave en las siguientes cuatro ideas fuerza:

1.       La solidaridad es prioritaria: queremos una Europa social de una sola velocidad;

2.       Es urgente defender una Unión Europea social y democrática;

3.       Se debe convertir Europa 2020 en una estrategia de amplio alcance;

4.       Hay que hacer frente al impacto social de la crisis y al aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social con acciones concretas: la inclusión activa integrada, la inversión social y un Nuevo Pacto que promueva soluciones multidimensionales para todos los grupos.

Para EAPN España, además,  resulta importante, lograr que la Unión Europea de un claro y contundente impulso al empleo, arbitrando los recursos financieros que sean necesarios, teniendo en cuenta los 5 millones de personas desempleadas que existen actualmente, y la enorme cantidad de familias, en torno a 1,6 millones, que carecen completamente de ingresos en España. Solo con medidas de consolidación fiscal no se conseguirá salir de la situación de estancamiento o recesión.

Ver: Carta de EAPN a los Primeros Ministros y Presidentes de Gobierno

2011-carta las los PM Encuesta Nacional de Crecimiento

EAPNES nota UEenPeligro

Para más información:

En España: Jonás Candalija, responsable de comunicación de EAPN-España, jonas.candalija@eapn.es Teléfono: 91 786 04 11

En Europa: Fintan Farrell (Director), fintan.farrell@eapn.eu; con Sian Jones, Coordinadora Política, sian.jones@eapn.eu o con  Nellie Epinat, responsable de prensa, Nellie.epinat@eapn.eu. Teléfono: +32 474 797 934 (móvil) + 32 2 229.58.50 – Fax. +32 2 226 58 69 E-mail: team@eapn.eu Web: www.eapn.eu.

Jonás Candalija // Responsable de Comunicación
Telf. 91 786 04 11 Fax. 91 422 09 61
Móvil: 649 237 845

MANIFEST

Preocupació pels efectes del deute i les retallades de les administracions sobre l’atenció als col·lectius vulnerables


Palma de Mallorca, 8 de novembre de 2011.-
Avui dia 8 de novembre, usuaris,families treballadors i treballadores, en representació de les 90 entitats que conformen el Tercer Sector Social de les Illes Balears i el CERMI, a través de xarxes i federacions, ens hem concentrat en silenci davant les portes del Parlament per tal de manifestar la nostra preocupació per la situació crítica que estam vivint i pels efectes que aquesta pugui tenir sobre l’atenció als col·lectius vulnerables.

Per una banda, les administracions públiques de les Illes Balears tenen en conjunt un deute amb les organitzacions del Tercer Sector Social de 24 milions d’euros. Per altra, existeixen serveis que s’estan prestant des de principi d’any sense que a hores d’ara tinguin garantit el seu finançament, per un import de 2 milions d’euros. També ens preocupa les possibles retallades en els pressupostos de les administracions per a 2012 que puguin suposar una amenaça per a l’atenció a col·lectius vulnerables.

Aquesta situació insostenible està provocant ja el tancament de serveis i que moltes entitats es trobin en processos de regulació de plantilles.

El deute i la manca de finançament afecta a serveis que donen prestacions bàsiques a col·lectius, ja de per si mateix vulnerables, ja sigui persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social. A través de les entitats s’atén a persones majors, a persones amb discapacitat, a joves, a dones, a menors i a les seves famílies, a immigrants i asilats, a malalts mentals, a malalts crònics, a persones amb conductes addictives, a persones amb dificultats d’inserció laboral, a reclusos o exreclusos i a la població en general.

Cal recordar que aquests serveis donen atenció bàsica a prop de 60.000 persones i que empren a 3.000 treballadors, sense deixar de banda el valor afegit dels 5.165 voluntaris de les entitats no lucratives que configuren el TSSIB. Si en època de bonança econòmica aquests col·lectius estan en situacions de vulnerabilitat, abandonar-los directament ara podria tenir conseqüències molt negatives en una societat que necessita més que mai de la cohesió i de la pau social.

Per tot això,

DEMANAM:

  • Que les administracions públiques iniciïn de forma immediata el pagament del 50% del deute acumulat amb les entitats socials i que es comprometin a un calendari de pagaments del 50% restant.
  • Que les necessàries polítiques d’austeritat de les administracions públiques no suposin una disminució dels pressupostos destinats a donar atenció als col·lectius vulnerables.
  • Que administracions públiques i entitats socials treballin de forma conjunta per tal de donar estabilitat a l’atenció als col·lectius vulnerables i aclarir les incerteses que amenacen el futur del sector.

Així mateix, volem remarcar el nostre caràcter apartidista i el fet que no cercam culpables d’aquesta situació. El que necessitam ara més que mai és que tothom assumeixi la seva responsabilitat i contribueixi a trobar solucions per donar resposta a les necessitats d’atenció als col·lectius vulnerables.

Manifest 08-11-2011

Seguiment de premsa:

Diario de Mallorca:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/11/08/300-personas-piden-govern-pague-entidades-sociales/718488.html

Última Hora:

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/unas-300-personas-piden-frente-al-parlament-el-pago-a-las-entidades-sociales.html

Balears:

http://dbalears.cat/actualitat/balears/unes-300-persones-d-entitats-socials-demanen-a-bauza-el-pagament-dels-ajuts.html

El Mundo-El Día de Baleares:

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/08/baleares/1320745893.html

IB3 TV (web):

http://ib3noticies.com/20111108_168199-unes-300-persones-demanen-el-pagament-a-les-entitats-socials.html

ABC:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=991495

Europa Press:

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cerca-200-personas-pertenecientes-tercer-sector-social-concentran-denunciar-critica-situacion-20111108114649.html

Mallorca Diario (digital):

http://www.mallorcadiario.com/sociedad/200-personas-piden-ante-el-parlament-el-pago-a-las-entidades-sociales-85726.html

Mallorca Confidencial (digital):

http://mallorcaconfidencial.com/20111107_66881-concentracion-silenciosa-frente-al-parlament-del-tercer-sector-social.html

20 minutos:

http://www.20minutos.es/noticia/1212828/0/