En el marc del Seminari “El Pilar Europeu de Drets Socials, el president d’EAPN Espanya Espanya i EAPN Europa, Carlos Susías, acompanyat per la presidenta d’EAPN-Illes Balears, Margalida Jordà, ha recordat que les Illes Balears és la tercera comunitat amb l’exclusió social més elevada, després de Canàries i Extremadura. Per aquesta raó, Susías ha reclamat a les administracions públiques illenques que continuïn avançant en l’aplicació del Pilar Europeu de Drets Socials, amb l’objectiu de reduir la pobresa i les desigualtats socials l’Arxipèlag. En aquest sentit, Carlos Susías ha lloat el progrés que ha suposat en matèria de drets socials la Renda Social Garantida, impulsada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears. I és que, tot i que el Pilar ha de ser aplicat pels Estats membres, les administracions autonòmiques tenen un paper fonamental en el seu desplegament, donat que aquestes tenen la competència en matèria de serveis socials.

Cal destacar que l’objectiu del Seminari és donar a conèixer el model  proposat pel Pilar Europeu de Drets Socials entre les diferents administracions competents. Per aquesta raó, a l’acte han assistit el Director general de Serveis per a les Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Angel Parreño, la Senior Economic Advisor de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, Ann Westman, l’EU Inclusion Strategies Group d’EAPN Europa, Graciela Malgesini, així com Fina Santiago, Consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Andreu Horrach, en representació de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, i Catalina Trobat, Coordinadora general de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma.

El Pilar Europeu de Drets Socials s’emmarca dins les reformes de les polítiques socials que s’està portant a terme a la Unió Europea amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis demogràfics i de mercat de treball, derivats de la globalització i la revolució digital. El Pilar pretén donar resposta a les noves necessitats socials com l’increment de la desigualtat, l’atur juvenil i de llarga durada, entre d’altres. La carta assenta vint principis i drets fonamentals sobre la igualtat d’oportunitats, l’accés al mercat laboral, les condicions de treball justes, així com sobre la protecció i la inclusió social. A més, recull aspectes tan rellevants com el creixement inclusiu i sostenible, la igualtat entre home i dona, la conciliació, la lluita contra la desocupació o la discriminació.

Després de la inauguració, Ann Westman, Senior Economic Advisor de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, i Graciela Malgesini, EU Inclusion Strategies Group d’EAPN Europa, han realitzat una exposició sobre el procés d’aplicació i seguiment del Pilar Social. Seguidament, Àngel Parreño, Director General de Serveis per a les Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha portat a terme una ponència sobre com implementar el Pilar Europeu de Drets Socials en l’àmbit nacional.

Per últim, Susías ha volgut finalitzar l’acte recalcant que Pilar Europeu de Drets Socials no només està encaminat a fer efectiu els drets relacionats amb la protecció social i la inclusió social, sinó també a portar a terme un canvi de model, on el treball recuperi la seva funció integradora i ha reivindicat la necessitat d’una regulació de les condicions laborals justes, equitatives i inclusives. Així mateix, el president d’EAPN Europa ha destacat el paper fonamental que tenen les entitats socials illenques en relació a l’efectivitat del Pilar, gràcies al seu rol actiu en la sensibilització sobre la importància del Pilar per a la millora de la defensa dels drets de la població que està en risc de pobresa i exclusió social de les nostres Illes.