Formen part de la nostra Xarxa

ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva).

Associació Aula Cultural.

Associació SILOÉ.

Ateneu Alcari.

Càritas  Diocesana de  Mallorca.

Cooperativa Jovent.

Creu  Roja Espanyola a les Illes Balears.

Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut.

FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa formada per:

 • Associació Pare Montalvo
 • GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors)
 • Centre Mater Misericordiae
 • Llar el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries)
 • Fundació Minyones
 • Fundació Natzaret
 • INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
 • Jorbalán (Adoratrius Esclaves del Santíssim i la Caritat)
 • Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.
 • AMES
 • Fundació Aldaba

Fundació IRes (Institut de Reinserció Social).

Fundació Patronat Obrer.

GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors).

INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials).

PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social).

Projecte Home Balears.

Projecte Socio Educatiu Naüm. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.