ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva).

Associació Aula Cultural.

Associació SILOÉ.

Càritas  Diocesana de  Mallorca.

Cooperativa Jovent.

Creu  Roja Espanyola a les Illes Balears.

Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut.

FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa formada per:

 • AMES
 • Associació Pare Montalvo
 • Centre Mater Misericordiae
 • Fundació Aldaba
 • Fundació Minyones
 • Fundació Natzaret
 • GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors)
 • INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
 • Fundació Solidaritat Amaranta
 • Llars el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries)
 • Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.

Fundació Deixalles

Fundació IRes (Institut de Reinserció Social).

Fundació Patronat Obrer.

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca.

GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors).

INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials).

PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social).

Projecte Home Balears.

Projecte Socio Educatiu Naüm.Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.