Margalida Jordà

Margalida Jordà

Presidenta

Projecte Socioeducatiu Naüm

Andreu Cloquell

Andreu Cloquell

Vicepresident

Cooperativa Jovent

Llúcia Carreras

Llúcia Carreras

Secretària

Fundació Patronat Obrer

Catalina Mateu

Catalina Mateu

Tresorera

Càritas Mallorca

Juana Lozano

Juana Lozano

Vocal

Creu Roja Illes Balears

Antoni Parets

Antoni Parets

Vocal

Projecte Home Balears

Belén Sánchez

Belén Sánchez

Vocal

Espiral

Joan Ferrer

Joan Ferrer

Vocal

FEIAB