• Coneixem el context social de les Illes Balears i les prioritats per promoure canvis.
  • La nostra entitat està reconeguda en l’àmbit estatal i europeu i som interlocutors vàlids amb les administracions públiques.
  • Som 26 entitats de les Illes Balears amb experiència en la feina amb persones que presenten factors de vulnerabilitat, que actualment atenem a més de  80 mil persones amb un pressupost de més de  50 milions d’ euros i amb més de 1.500 treballadors/es. Els serveis que es donen es complementen amb la participació de més de  6.000 voluntaris.
  • Tenim una dinàmica de treball activa, orientada a fer propostes de millora permanent en el marc de la inclusió social.