Amb motiu de la celebració del Seminari a Favor de la Inclusió a Balears, dut a terme el passat 28 d’Octubre, Andreu Cloquell Manressa, membre de la Junta Directiva de la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN-Illes Balears, redactà un article en el que exposa breument els antecedents i el context que feren possible organitzar l’esdeveniment, així com donar a conèixer de manera resumida el contingut de les ponències i algunes de les conclusions més significatives dels tallers.

Aquest article el podeu trobar a la Revista d’Afers Socials desembre 2009/núm 4

El passat 17 d’Octubre la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN-Ib va presentar l’Anàlisi del document recopilatori de dades referides a la cobertura de necessitat d’alimentació de l’Illa de Mallorca, el qual es va dur a terme durant el 1er semestre de l’any 2009, des de la Comissió de Necessitats Bàsiques no Cobertes.

Aquest anàlisi recopilatori s’ha editat a la Revista d’Afers Socials desembre de 2009/núm. 04

A més a més s’han publicat notícies a la premsa:
Diari de Mallorca, 23 de Febrer de 2010

Les Illes Balears acolliran part dels actes de la Presidència espanyola de la Unió Europea
Darrera actualització: 11/12/2009
Mallorca, Menorca i Eivissa acolliran part dels actes de la Presidència espanyola de la Unió Europea, el primer semestre de 2010. Precisament el primer acte important en el calendari oficial se celebrarà al Palau de l’Almudaina de Palma. Es tracta de la cinquena edició dels “Diàlegs Territorials” on participaran el president de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, el president del Comitè de Regions, Luc Van der Brande, el vicepresident del Govern espanyol, Manuel Chaves, presidents de comunitats autònomes espanyoles i representants de les principals institucions territorials europees.
L’acte reunirà més de cent persones que tractaran de la construcció europea i de les polítiques de futur a posar en marxa des del punt de vista de les regions.

A més, el mes de febrer es reunirà a Palma el Consell de Ministres de Defensa, que comptarà, com a convidats, amb 5 ministres de països mediterranis del Magrib.

I més endavant se celebrarà un congrés europeu de responsabilitat social corporativa.
Precisament, el Consell de Govern reunit l’11 de desembre, ha aprovat una declaració d’intencions per donar suport a la Presidència espanyola.

El Govern és conscient del moment decisiu que vivim en la construcció europea,i per aquest motiu ha acordat que totes les conselleries s’impliquin en la construcció de l’Europa de les Regions i, durant aquest semestre, impulsin especialment un creixement sòlid i sostenible basat en la innovació, la recerca, la qualitat del treball, el medi ambient, el turisme sostenible, la cohesió social i la participació.
Durant la Presidència espanyola de la UE, les Illes Balears plantejaran mesures per superar els condicionants derivats del fet insular, i altres qüestions claus com el turisme sostenible o la millora del transport.

19 d’Octubre. Diari de Mallorca.
EFE. El Ayuntamiento de Palma impulsará la firma de un pacto local de lucha contra la pobreza en respuesta a la propuesta de la Coordinadora de Cooperación al Desarrollo de Baleares para garantizar la estabilidad en las políticas de cooperación.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los objetivos de este pacto son potenciar y estimular el tejido asociativo y garantizar un incremento de la cantidad, calidad y transparencia en las ayudas de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento.

También se pretende crear un marco de estabilidad en las políticas de lucha contra la pobreza para garantizar que tengan continuidad independientemente del partido que esté en el gobierno municipal.

Este pacto también definirá los criterios que servirán para establecer las líneas de cooperación municipales, concentrar las ayudas en puntos determinados y reforzar las campañas de sensibilización y educación en la ciudadanía.