La nostra força

  • Coneixem el context social de les Illes Balears i les prioritats per promoure canvis.
  • La nostra entitat està reconeguda en l’àmbit estatal i europeu i som interlocutors vàlids amb les administracions públiques.
  • Som més de 30 entitats de les Illes Balears amb experiència en la feina amb persones que presenten factors de vulnerabilitat, que actualment atén, aproximadament, a 118.138 persones amb un pressupost de 25.719.367 euros i amb 2.309 treballadors/es. Els serveis que es donen es complementen amb la participació de 5.807 voluntaris.
  • Tenim una dinàmica de treball activa, orientada a fer propostes de millora permanent en el marc de la inclusió social.