Avui, EAPN i totes les formacions amb representació al Consell de Mallorca fan una nova passa per seguir desenvolupant la tasca dels darrers anys en el si d’aquesta institució; una tasca que ha estat molt profitosa, gràcies sobretot a l’esperit de consens i a les persones que han hi han dedicat el seu temps i els seus esforços.

No podem ni volem obviar els devastadors efectes socials, laborals i econòmics que ens està deixant el coronavirus, sobretot en la població més vulnerable. Ans al contrari, ens han de servir d’esperó per seguir treballant de manera més intensa, en un marc de complexitat social i pluralitat política, en l’assoliment dels dos grans objectius que marca el document: la millora de les condicions de vida de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió social i el suport al treball de les entitats socials adreçades als col·lectius en risc social.

Ara més que mai, ajuntem els nostres esforços per aconseguir que la inclusió plena de totes les persones d’aquesta illa sigui una realitat.

Clicau aquí per descarregar el document del Pacte.