Tercer Sector: Servei Social o recurs barat?

El passat 25 de Juny de 2009 el Diari de Balears va publicar un reportatge sobre el finançament del Tercer Sector.

Tercer SectortercerSector II