El Tercer Sector Social Illes Balears llança el seu vídeo de presentació

31 gener, 2014

Vídeo Presentació TSSIB

Què és això?

Ara estàs llegint El Tercer Sector Social Illes Balears llança el seu vídeo de presentació Xarxa per a la inclusió socia. EAPN-IllesBalears.

meta