Avui al Parlament de les Illes Balears s’ha tornat signar el Pacte per la Inclusió Social. L’esdeveniment ha tingut lloc a les 09.30h, a la Sala de Passes Perdudes. I en aquesta ocasió al Pacte s’s’han adherit les noves formacions polítiques amb representació al Parlament de les Illes Balears.

L’objecte del document signat, en presència de la presidenta Xelo Huertas, és doble. Per una part, “millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i, per altra, “facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius”.

Per part de la xarxa per a la Inclusió social EAPN-BALEARS, la seva presidenta, Margalida Jordà, ha presentat el sentit d’aquest pacte, valorant el compromís polítics dels grups parlamentaris i reclamant que aquest pacte es converteixi en resolucions pràctiques a favor de les persones més desfavorides de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, per tal d’assolir aquests objectius d’actuació, les parts signants s’han compromès a introduir en les administracions públiques de les Illes Balears (govern, consells i ajuntaments), tot un seguit de mesures orientades a “la inclusió social de les persones en situació de pobresa i/o exclusió social” i, a més, a la “simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius amb l’Administració”.

La vigència d’aquest acord marc s’estableix per quatre anys, amb un compromís de revisió anual.

El Pacte per a la Inclusió Social ha estat signat pels representants dels partits polítics amb representació parlamentària, Miquel Vidal (president del Partit Popular a les Balears), Francina Armengol (secretària general del PSIB-PSOE), Gabriel Barceló (coordinador de MÉS per Mallorca), Nel Martí (representant de Més per Menorca), Silvia Tur (representant de Gent per Formentera), Alberto Jarabo (secretari de Podem), Jaume Font (President del Pi Proposta per les Illes), Olga Ballester (representant de Ciutadans) i per la presidenta de la Xarxa per la Inclusió Social, Margalida Jordà.

Pacte

IMG_20151201_100807IMG_20151201_095436