Les subvencions de les administracions públiques adreçades a les entitats socials.

Jornades Tècniques al Parlament de les Illes Balears

Data: 10 de Juny de 2016.

Lloc de realització: Parlament de les Illes Balears: Carrer del Conquistador, 11, Palma de Mallorca.

Jornades adreçades a tècnics, secretaris, interventors i tresorers de les Administracions Públiques i a directors i gerents de les Entitats No Lucratives.

Presentació, contextualització i programa

Inscripció Jornades Tècniques al Parlament IB