Des de la Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials amb la col·laboració de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears,  el proper 17 de desembre de 2010 es durà a terme un Taller de Bones Pràctiques en Inclusió Social.
 
Els objectius d’aquest taller seran:
–          Conèixer les actuacions amb resultats positius d’altres serveis.
–          I crear un espai perquè els professionals puguin transferir experiències de manera directa.
 
Per aquest motiu vos convidem a que hi vengeu a conèixer diverses experiències de les illes.
 
Vos adjuntem el link de la pàg web a on vos heu inscriu-re per poder assistir al taller.
 http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?lang=ca&mkey=M141&cont=27621&stat=no&tipo=alfa&previsual
 
Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la DG de Planificació i Formació de Serveis Socials (Xisca Collado) al telèfon 971 17 60 64 o al correu electrònic formacio@dgplafor.caib.es.  O amb EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social (Carme Muñoz) al telèfon 662366232 o al correu balears@xarxainclusio.org.
Descripció taller