Els dies 21 i 22 de març tendrà lloc la I Fira del Mercat Social de Mallorca al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma.
La I Fira del Mercat Social de Mallorca és un projecte promogut per l’associació Mercat Social Illes Balears.

Mercat Social Illes Balears es va crear el març de 2014, com a associació sense afany de lucre els socis de la qual són entitats jurídiques. Actualment els socis són: Federació de Cooperatives, que agrupa les cooperatives de treball associat, agroalimentàries i de consum, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, Càritas Menorca, S’Altra Senalla, Entrepobles de Menorca, la Cooperativa Coanegra, l’Ateneu Pere Mascaró, la Cooperativa de Consum San Crispin d’Alaior, les Associacions de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca i Menorca, el GOB Menorca, Som Energia Menorca i Sa Tenda Ecològica.


Per què organitzam la I Fira del Mercat Social de Mallorca?

A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que incorporen valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat econòmica. Ens referim a:

– Cooperatives, societats laborals i altres formes d’economia social.
– Producció agrària ecològica i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat ambiental.
– Iniciatives d’economia solidària, inserció social i comerç just.
– Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
– Xarxes de consum responsable.
– Iniciatives de desenvolupament local.

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada a participar d’una manera més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables.

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciatives són pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis integrants.

Objectius:

– Afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciatives del mercat social, facilitant l’accés dels consumidors als seus productes i serveis.
– Fomentar el coneixement mutu entre els integrants del mercat social per fomentar actuacions d’intercooperació per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplicador.

Dates: 21 i 22 de març de 2015

Lloc: Centre Cultural La Misericòrdia, Pl. de l’Hospital, 4 – Palma.

Horari:

– Dissabte dia 21 de març: de 10.00 a 20.00 hores
– Diumenge dia 22 de març: de 10.00 a 14.00 hores

Activitats paral•leles:

– Presentació de serveis de mercat social: telefonia, assegurances i banca ètica i serveis energètics alternatius.
– Taula rodona sobre experiències de mercat social a les Illes Balears, amb participants de Mallorca, Menorca i Eivissa.
– Taller sobre intercooperació empresarial.
– Presentacions proposades pels expositors.
– Activitats lúdiques i musicals.
– Emissions radiofòniques en directe (pendent de concreció).

Tipus de paradetes:

– Comerç just.
– Iniciatives d’inserció social i economia solidària.
– Agricultura i alimentació ecològica, productes i serveis amb criteris de sostenibilitat ambiental.
– Cooperativisme de treball, agroalimentari i de consum.
– Iniciatives de desenvolupament local.
– Serveis de caire alternatiu: banca, assegurances, telefonia i energia.

Tarifes d’inscripció per a expositors:

Fins a 3 metres lineals: 20 €
Cada 3 metres lineals addicionals: 20 €
Inscripció gratuïta per a socis (els 3 primers metres lineals)

Els expositors inscrits poden fer propostes par al programa d’activitats paral•leles de la fira.

Així mateix, apareixeran en el programa de la fira que serà objecte de difusió.

Les empreses i organitzacions que vulguin participar a la fira s’hauran d’inscriure mitjançant el full d’inscripció adjunt i abonar la quota d’inscripció al compte indicat al full d’inscripció.

Secretaria tècnica:

Jordi López
646930618
mallorca@konsumoresponsable.coop

Mercado social _
I Fira del Mercat Social de Mallorca_
 1  0 Google +11

Els dies 21 i 22 de març tendrà lloc la I Fira del Mercat Social de Mallorca al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma.

La I Fira del Mercat Social de Mallorca és un projecte promogut per l’associació Mercat Social Illes Balears.

Mercat Social Illes Balears es va crear el març de 2014, com a associació sense afany de lucre els socis de la qual són entitats jurídiques. Actualment els socis són: Federació de Cooperatives, que agrupa les cooperatives de treball associat, agroalimentàries i de consum, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, Càritas Menorca, S’Altra Senalla, Entrepobles de Menorca, la Cooperativa Coanegra, l’Ateneu Pere Mascaró, la Cooperativa de Consum San Crispin d’Alaior, les Associacions de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca i Menorca, el GOB Menorca, Som Energia Menorca i Sa Tenda Ecològica.

Per què organitzam la I Fira del Mercat Social de Mallorca?

A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que incorporen valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat econòmica. Ens referim a:

– Cooperatives, societats laborals i altres formes d’economia social.
– Producció agrària ecològica i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat ambiental.
– Iniciatives d’economia solidària, inserció social i comerç just.
– Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
– Xarxes de consum responsable.
– Iniciatives de desenvolupament local.

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada a participar d’una manera més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables.

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciatives són pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis integrants.

Objectius:

– Afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciatives del mercat social, facilitant l’accés dels consumidors als seus productes i serveis.
– Fomentar el coneixement mutu entre els integrants del mercat social per fomentar actuacions d’intercooperació per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplicador.

Dates: 21 i 22 de març de 2015

Lloc: Centre Cultural La Misericòrdia, Pl. de l’Hospital, 4 – Palma.

Horari:

– Dissabte dia 21 de març: de 10.00 a 20.00 hores
– Diumenge dia 22 de març: de 10.00 a 14.00 hores

Activitats paral•leles:

– Presentació de serveis de mercat social: telefonia, assegurances i banca ètica i serveis energètics alternatius.
– Taula rodona sobre experiències de mercat social a les Illes Balears, amb participants de Mallorca, Menorca i Eivissa.
– Taller sobre intercooperació empresarial.
– Presentacions proposades pels expositors.
– Activitats lúdiques i musicals.
– Emissions radiofòniques en directe (pendent de concreció).

Tipus de paradetes:

– Comerç just.
– Iniciatives d’inserció social i economia solidària.
– Agricultura i alimentació ecològica, productes i serveis amb criteris de sostenibilitat ambiental.
– Cooperativisme de treball, agroalimentari i de consum.
– Iniciatives de desenvolupament local.
– Serveis de caire alternatiu: banca, assegurances, telefonia i energia.

Tarifes d’inscripció per a expositors:

Fins a 3 metres lineals: 20 €
Cada 3 metres lineals addicionals: 20 €
Inscripció gratuïta per a socis (els 3 primers metres lineals)

Els expositors inscrits poden fer propostes par al programa d’activitats paral•leles de la fira.

Així mateix, apareixeran en el programa de la fira que serà objecte de difusió.

Les empreses i organitzacions que vulguin participar a la fira s’hauran d’inscriure mitjançant el full d’inscripció adjunt i abonar la quota d’inscripció al compte indicat al full d’inscripció.

Secretaria tècnica:

Jordi López
646930618
mallorca@konsumoresponsable.coop

– See more at: http://www.konsumoresponsable.coop/ca/fira-mercat-social-mallorca#sthash.3DQXw8IV.dpuf

Els dies 21 i 22 de març tendrà lloc la I Fira del Mercat Social de Mallorca al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma.

La I Fira del Mercat Social de Mallorca és un projecte promogut per l’associació Mercat Social Illes Balears.

Mercat Social Illes Balears es va crear el març de 2014, com a associació sense afany de lucre els socis de la qual són entitats jurídiques. Actualment els socis són: Federació de Cooperatives, que agrupa les cooperatives de treball associat, agroalimentàries i de consum, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, Càritas Menorca, S’Altra Senalla, Entrepobles de Menorca, la Cooperativa Coanegra, l’Ateneu Pere Mascaró, la Cooperativa de Consum San Crispin d’Alaior, les Associacions de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca i Menorca, el GOB Menorca, Som Energia Menorca i Sa Tenda Ecològica.

Per què organitzam la I Fira del Mercat Social de Mallorca?

A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que incorporen valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat econòmica. Ens referim a:

– Cooperatives, societats laborals i altres formes d’economia social.
– Producció agrària ecològica i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat ambiental.
– Iniciatives d’economia solidària, inserció social i comerç just.
– Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
– Xarxes de consum responsable.
– Iniciatives de desenvolupament local.

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada a participar d’una manera més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables.

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciatives són pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis integrants.

Objectius:

– Afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciatives del mercat social, facilitant l’accés dels consumidors als seus productes i serveis.
– Fomentar el coneixement mutu entre els integrants del mercat social per fomentar actuacions d’intercooperació per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplicador.

Dates: 21 i 22 de març de 2015

Lloc: Centre Cultural La Misericòrdia, Pl. de l’Hospital, 4 – Palma.

Horari:

– Dissabte dia 21 de març: de 10.00 a 20.00 hores
– Diumenge dia 22 de març: de 10.00 a 14.00 hores

Activitats paral•leles:

– Presentació de serveis de mercat social: telefonia, assegurances i banca ètica i serveis energètics alternatius.
– Taula rodona sobre experiències de mercat social a les Illes Balears, amb participants de Mallorca, Menorca i Eivissa.
– Taller sobre intercooperació empresarial.
– Presentacions proposades pels expositors.
– Activitats lúdiques i musicals.
– Emissions radiofòniques en directe (pendent de concreció).

Tipus de paradetes:

– Comerç just.
– Iniciatives d’inserció social i economia solidària.
– Agricultura i alimentació ecològica, productes i serveis amb criteris de sostenibilitat ambiental.
– Cooperativisme de treball, agroalimentari i de consum.
– Iniciatives de desenvolupament local.
– Serveis de caire alternatiu: banca, assegurances, telefonia i energia.

Tarifes d’inscripció per a expositors:

Fins a 3 metres lineals: 20 €
Cada 3 metres lineals addicionals: 20 €
Inscripció gratuïta per a socis (els 3 primers metres lineals)

Els expositors inscrits poden fer propostes par al programa d’activitats paral•leles de la fira.

Així mateix, apareixeran en el programa de la fira que serà objecte de difusió.

Les empreses i organitzacions que vulguin participar a la fira s’hauran d’inscriure mitjançant el full d’inscripció adjunt i abonar la quota d’inscripció al compte indicat al full d’inscripció.

Secretaria tècnica:

Jordi López
646930618
mallorca@konsumoresponsable.coop

– See more at: http://www.konsumoresponsable.coop/ca/fira-mercat-social-mallorca#sthash.3DQXw8IV.dpuf