Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, EAPN, que aglutina les organitzacions del tercer sector compromeses amb l’erradicació de la pobresa i l’exclusió social, vol posar de manifest que la pobresa, l’exclusió i les desigualtats de gènere estan directament relacionades amb violència que s’exerceix contra les dones. I és que la pobresa i l’accés desigual al poder i els recursos augmenten el risc de patir violència.

Més de 1.027 dones han estat assassinades a Espanya des de 2003, any en què es van començar a comptabilitzar les víctimes de la violència de gènere. A més, el 84% de les dones que la pateixen es troba en risc de pobresa. La violència contra dones i nines és una de les violacions dels drets humans més esteses, persistents i devastadores del món actual.

La més greu manifestació de la desigualtat i la més cruel és la violència de gènere. Des d’EAPN volem subratllar que la sortida del cicle de la violència és impossible quan les dones no tenen independència econòmica. A més, cal destacar que moltes s’empobreixen precisament per ser víctimes d’aquesta violència.

La Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona emesa per l’Assemblea General de l’ONU el 1993, defineix la violència contra la dona com “tot acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la vida privada. “

Els efectes psicològics de la violència contra les dones i nines, igual que les conseqüències negatives per a la salut sexual i reproductiva, afecten les dones en tota etapa de les seves vides.

Tot i que les dones, a tot arreu de món, poden patir violència de gènere, algunes dones i nines són particularment vulnerables, com ara les nines i dones grans, les dones que s’identifiquen com a lesbianes, bisexuals, transgènere o intersexuals, les migrants i refugiades, les dones de pobles indígenes o d’ètnies minories, o dones i nines que viuen amb el VIH i discapacitats, i aquelles en crisis humanitàries.

La violència contra la dona segueix sent un obstacle per assolir la igualtat, el desenvolupament, la pau. La promesa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de no deixar que ningú es quedi enrere, no es pot complir sense primer posar fi a la violència contra dones i nenes.

En aquest 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, EAPN reivindica que cal desenvolupar polítiques i mesures apropiades per prevenir i erradicar la violència contra les dones, i en conseqüència les causes i les formes de pobresa que les afecten de manera específica.