L’actual pandèmia de la COVID-19 ha aprofundit la situació de vulnerabilitat social i econòmica en la qual viuen milions de persones a Espanya.

Des d’EAPN consideram que disposar d’una renda mínima ha de ser un dret de les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat, per al desenvolupament de la vida en condicions bàsiques de dignitat i benestar. És un requisit indispensable perquè persones i famílies amb més dificultats puguin cobrir les seves necessitats, així com participar i contribuir a la societat en què viuen. Per tant, resulta fonamental per fer front a la pobresa severa i poder sortir de l’exclusió social.

El Pilar Europeu de Drets Socials defineix la renda mínima com la prestació adequada que garanteix una vida digna durant totes les etapes de la vida, així com l’accés a béns i serveis de capacitació als quals té dret qualsevol persona que no disposi de prou recursos .

La Renda Mínima Estatal beneficiaria milions de persones que abans de la pandèmia ja es trobaven en situació de gran precarietat, a les quals se sumarien els que a conseqüència de la COVID-19 ara es troben sota el llindar de pobresa.

Actualment, gairebé 600.000 famílies no tenen ingressos i cal recordar que abans de la pandèmia un 26% de la població vivia en risc de pobresa i exclusió social a Espanya, mentre la pobresa severa afectava més de 2,5 milions de persones.

Disposar d’un ingrés estable i de fàcil accés i gestió permetria reactivar el procés d’inclusió social de les persones que viuen aquesta realitat. I en aquest sentit, defensem la Renda Mínima Estatal com un dret subjectiu i compatible amb els sistemes d’ingrés mínim de les comunitats autònomes, establint una base mínima, que pot ser ampliada pels governs autonòmics, segons els seus criteris.

No obstant això, la defensa el dret a sortir de la pobresa a través d’aquesta eina, que considerem fonamental per millorar la vida de les persones, s’està utilitzant també per fomentar, la polarització social, el discurs d’odi i la aporofobia. S’han produït reaccions que reforcen els prejudicis i discriminació sobre les persones que podrien beneficiar-se de la mateixa, menyscabant la seva dignitat.

No podem permetre un pas enrere en la defensa dels drets bàsics de les persones en risc de pobresa i / o exclusió social, ni de bon tros en la defensa de la seva dignitat.

Per aquest motiu, i davant la falsa imatge que transmeten els prejudicis i l’odi, volem deixar clar que la renda mínima que proposem no suposa una despesa, sinó una inversió per a la inclusió social i fonament de desenvolupament econòmic sostenible. És una mesura d’eficiència econòmica, que contribuirà, en un primer moment, a pal·liar les necessitats d’emergència de les persones en situació de major vulnerabilitat i, a mitjà i llarg termini, a donar estabilitat econòmica i benestar a les persones, perquè puguin assolir el màxim potencial del seu capital humà.

Organitzacions d’acció social i cooperació a el desenvolupament de tot Espanya reiterem que disposar d’un ingrés digne és un dret que considerem fonamental per al desenvolupament individual i familiar. En aquest sentit, la Renda Mínima estatal ha de:

  • Eliminar la pobresa severa i reduir la pobresa relativa, proporcionant les llars sense ingressos o amb ingressos per sota de l’llindar de la pobresa, una renda que els permeti sortir d’aquesta situació.
  • Eliminar la pobresa infantil mitjançant un complement per fill / a a càrrec, per totes les llars que estiguin per sota de llindar de pobresa.
  • Assegurar un habitatge digne per a les llars en pobresa, mitjançant un complement per habitatge, en els casos en què no es disposi d’un habitatge adequat.
  • Incrementar la inclusió social, establint itineraris sociolaborals personalitzats, amb perspectiva de gènere, per afavorir la reincorporació a el mercat de treball de les persones beneficiàries que estiguin en condicions de treballar.
  • Ha de ser un sistema àgil i accessible que permeti que qualsevol persona que ho necessiti pugui accedir i desenvolupar el procés de sol·licitud sense traves burocràtiques, i assegurant que es disposa dels suports necessaris per atendre qualsevol dificultat de comprensió i connexió digital.

L’exclusió social i la desigualtat a Espanya constitueixen problemes profunds i multidimensionals, que requereixen d’una acció política decidida per ser eradicades. Ha arribat l’hora de concretar accions que canviïn positiva i eficaçment el destí de milions de persones. Una Renda Mínima Estatal és més necessària que mai.

Posa les teves prejudicis en quarantena. Defensem el dret de les persones a la garantia d’ingressos per a una vida digna. Activa’t contra la Pobresa.

# RentaMínimaSí