EAPN-Illes Balears ha assistit a l’acte de lliurament de les subvencions per aquest 2015 de l’entitat Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença Colonya Caixa Pollença. Volem agrair a les entitats que ens donen suport a la nostra feina, ja que sense aquestes ajudes, moltes de les accions que duem a terme no serien possibles.