Aliances

El treball en Xarxa està arrelat en la nostra manera de pensar i actuar. Per això, hem teixit aliances amb altres entitats i xarxes que comparteixen objectius comuns per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, enfortir el Tercer Sector o propiciar un canvi de model socioeconòmic que no deixi ningú enrere. EAPN-Illes Balears és membre actiu de:

Logo EAPN-España

EAPN-ESPAÑA

Té com a missió la prevenció i lluita contra la pobresa, l’exclusió social, les desigualtats i la discriminació, impulsant la igualtat d’oportunitats, i la promoció de la participació de totes les persones a l’exercici dels seus drets i deures.

Logo TSSIB

Tercer sector social de les Illes Balears

La seva missió és aglutinar les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears, per tal de millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes, consolidar les xarxes i les entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear.

Logo Forùm Societat Civil

Fòrum de la societat civil

Aspira a ser un espai de diàleg legítim, divers i amb incidència davant les institucions per fer propostes que permetin avançar cap a la transició de model (econòmic, ecològic i social) en aquesta etapa crítica de la nostra història..