Entrevista de Llorenç Capellà a Carme Muñoz, coordinadora Tència de la Xarxa per a la Inclusió Social. Eapn-Illes Balears.

Brisas I

Brisas II