Què és el programa CaixaProinfància

 El programa CaixaProinfància és una iniciativa de la “la Caixa” i la seva Obra Social adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millor de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

 Les dificultats d’integració de les famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social afecten especialment els nins i les nines i els/les adolescents. Aquest veuen compromès el seu desenvolupament físic, emocional i cognitiu com a conseqüència de les múltiples mancances materials i psicosocials associades a la seva situació.

 CaixaProinfància és una iniciativa de amb vocació transformadora, ja que intenta trencar la transmissió de la pobresa de pares a fills. Això suposa afavorir el desenvolupament d’una infància més sana i feliç, com també un desenvolupament més ple del seu potencial i les seves capacitats. Igualment, contribueix a evitar que la generació futura pateixi les mancances materials i psicosocials que comporten la pobresa i l’exclusió social.

 A qui va dirigit

 Nins i adolescents d’entre 0 i 18 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social.

En què es treballa

Amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i oferir als més petits oportunitats de futur, treballem per aconseguir:

 • Afavorir el desenvolupament de les competències dels nins i adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d’integració social i autonomia.
 • Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i adolescència en el seu context familiar, escolar i social.
 • Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les seves famílies.
 • Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’eradicació de la pobresa infantil.

 Com es fa

 Impulsant el desenvolupament dels més petits per garantir-los referents sòlids per al seu futur i un nivell de benestar òptim que afavoreixi el seu creixement i la seva formació, a través de:

 1. Serveis pro educació
 • Reforç educatiu i equipament escolar
 • Centres oberts
 • Campaments i activitats d’estiu
 • Tallers educatius familiars
 1. Serveis pro salut
 • Alimentació i higiene infantil
 • Ulleres i audiòfons
 • Suport psicològic

 Entitat Coordinadora a Mallorca: 

 • EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social.

Entitats prestadores a Mallorca:

 • Amiticia
 • ASPAS
 • Cáritas Diocesana de Mallorca
 • Jovent
 • Club d’Esplai Jovent
 • Espiral
 • Fundació Patronat Obrer
 • Fundació IReS
 • Grec
 • NAÜM
 • Probens
 • Ajuntament de Marratxi
 • Ajuntament d’Inca
 • CMSS de l’Ajuntament de Palma
 • Mancomunitat Pla de Mallorca
 • Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social
 • Treballadores Socials dels Centres de Ib-Salut