Comissions de feina

Per aconseguir una major eficiència en l’assoliment dels objectius i en el desplegament del Pla Estratègic, la Xarxa compta amb les comissions de treball, formades per persones de les nostres entitats amb coneixements i experiència en cada un dels àmbits.

Poden formar part d’aquestes comissions totes aquelles entitats associades que hi estiguin interessades i es comprometin a participar-hi de manera activa per al compliment de les seves finalitats. A més, les comissions de treball podran comptar amb el suport de persones alienes a la Xarxa, quan la seva presència suposi una millora qualitativa en la consecució de les seves finalitats.

COMISSIÓ D’OCUPACIÓ

S’encarrega, juntament amb la Junta Directiva, d’establir les línies d’incidència en matèria d’inserció sociolaboral i polítiques actives d’ocupació per a persones i col·lectius en situació de més vulnerabilitat. És la interlocutora d’EAPN-Illes Balears amb el SOIB.

COMISSIÓ IMAS

Grup on es debaten i presenten propostes en allò relacionat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, especialment en els serveis públics que presten les entitats a través de concerts, contractes o subvencions.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Es la responsable de treballar la comunicació tant interna com externa de la Xarxa. De manera específica, organitza els actes i activitats que anualment es desenvolupen amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa.

COMISSIÓ PQI

Grup encarregat de fer el seguiment dels Programes de Qualificació Inicial de la Conselleria d’Educació i proposar línies de millorar per garantir el seu bon funcionament i, sobretot, donar noves oportunitats a joves en risc d’exclusió social i trajectòries de fracàs escolar.

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

Grup format per personal tècnic de les nostres entitats i per persones en  situació o risc d’exclusió social, i que té com a objectiu incrementar la participació d’aquestes persones, tant en el dia a dia d’EAPN-Illes Balears com en els espais d’incidència social i política.

COMISSIÓ CPI

S’encarrega de fer el seguiment de la tasca de coordinació del programa CaixaProinfància, de marcar-ne les directrius i de proposar línies de millora en el seu desenvolupament a les Illes Balears.

COMISSIÓ INCORPORA

S’encarrega de fer el seguiment de la tasca de coordinació del programa Incorpora de La Caixa, de marcar-ne les directrius i de proposar línies de millora en el seu desenvolupament a les Illes Balears.

COMISSIONS DE SEGUIMENT DELS PACTES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

Grups de persones de reconegut prestigi de la nostra Xarxa que, juntament amb els representants dels partits polítics (del Parlament de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma), vetllen pel compliment dels compromisos dels Pactes per la Inclusió Social i prioritzen les accions a desenvolupar.