La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN- Illes Balears tria nova Junta Directiva

18 de Desembre de 2014.- La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN – Illes Balears, celebrà el passat dimarts 16 de desembre la darrera Assemblea General de l’any 2014. Tal i com marquen els estatuts, després de dos anys acaba el mandat de la junta directiva, òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de la Xarxa, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General, i per tant es procedí a renovar-la. La nova junta directiva de la xarxa quedà constituïda de la següent manera:

PRESIDENTA: Margalida Jordà (Projecte Socioeducatiu Naüm)
VICEPRESIDENT: Andreu Cloquell (Cooperativa Jovent)
SECRETARIA: Llúcia Carreras Fundació (Fundació Patronat Obrer)
TRESORERA: Margalida Maria Riutort (Càritas Mallorca)
VOCALS: Alfons Suárez (INTRESS), Marta Soler (Creu Roja), Belén Sánchez (Espiral) i Jesús Mullor (Projecte Home).

La directiva d’EAPN- Illes Balears assumí els compromisos adquirits per l’anterior junta amb vocació de donar continuïtat a tots els objectius i accions desenvolupats anteriorment.

La xarxa està formada per entitats socials sense ànim de lucre que, sorgides de la lliure iniciativa ciutadana, tenen un paper estratègic i fonamental en la prestació de serveis socials i socioeducatius. està integrada per 28 entitats que representen més de 80 mil persones ateses anualment, amb més de 1.500 treballadors contractats i més de 6.000 voluntaris amb un moviment econòmic de 50 milions d’euros.

A la xarxa hi ha entitats de diferents consideració jurídica: associacions, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció en els àmbits d’atenció social als col•lectius més vulnerables (infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats, drogodependents, dones en situació de vulnerabilitat,…).