EL TERCER SECTOR SOCIAL ILLES BALEARS manifesta la seva preocupació per la situació actual que travessa


Les causes són, els retards en els pagaments per part de les administracions públiques i la falta de garantia de finançament dels serveis que es desenvolupen.Palma de Mallorca, 14 de juny, 2011.-
El Tercer Sector Social Illes Balears, xarxa de xarxes d’entitats sense ànim de lucre, constituït per Coordinadora – Federació Balear de Persones amb Discapacitat, EAPN- Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social, FEAPS Balears, FESSMM, foQua, REAS Balears, Predif Illes Balears i Fòrum ONG de Menorca com a entitat adherida, vol expressar mitjançant aquest comunicat la seva inquietud per la incertesa que representa no saber si podran continuar mantenint els serveis que presten i fins i tot, si algunes entitats, de gran arrelament i amb molts anys de funcionament, hauran de tancar les seves portes.


La demora en els pagaments per part de les administracions públiques dels serveis prestats per les entitats no és nova. Fa dos anys que aquesta mateixa situació va ser denunciada i a dia d’avui continua.


Un altre aspecte que també ens preocupa són els serveis que, a data d’avui, no disposen de reserva de partida pressupostària, ni tampoc notificació d’una data de quan es finançaran. Es tracta de serveis que fa anys que s’han vingut prestant, i que també s’han dut a terme durant aquests primers mesos de l’any 2011. Serveis que donen prestacions bàsiques a col·lectius, ja de per si mateix vulnerables. Recordeu que a través de les entitats s’atén a persones majors,  a persones amb discapacitat, a joves, a dones, a menors i a les seves famílies, a immigrants i asilats, a malalts mentals, a malalts crònics, a persones amb conductes addictives, a persones amb dificultats d’inserció laboral, a reclusos o exreclusos i a la població en general.

 
A més, cal afegir, que les entitats estan assumint els interessos bancaris, cada vegada per cert, més elevats. De la mateixa forma, cada vegada és més i complicat obtenir un confirming. El que en la pràctica significa “fer de banc” per a les administracions públiques.


Cal recordar que aquests serveis donen atenció bàsica a prop de 60.000 persones i que empren a 1.500 treballadors. Si en època de bonança econòmica aquests col·lectius estan en situacions de vulnerabilitat, atacar-los directament ara podria tenir conseqüències molt negatives en una societat que necessita més que mai de la cohesió i de la pau social.