Palma, 30 d’Octubre de 2014
Davant la noticia de tancament de les activitats de l’entitat Ateneu Alcari el proper 31 d’Octubre, des de la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears volem manifestar la gran pèrdua que suposarà per tota la nostra societat, les persones usuàries, els professionals i la pròpia administració que una entitat tan important i que tan bona feina ha fet amb els col•lectius vulnerables, no pugui continuar oferint els seus serveis.

En aquest sentit lamentam profundament la poca sensibilitat de les administracions públiques envers el paper desenvolupat per entitats socials que, com Ateneu Alcari, duen nombrosos anys treballant de manera molt rigorosa i posant sempre com a prioritàries les necessitats de les persones més desfavorides de la nostra societat. Ans al contrari, estam veient com, de cada vegada més, l’administració ofereix plecs de condicions de serveis amb el mínim cost possible a costa de la qualitat, obligant a prestar uns serveis amb cada vegada menys recursos, i a competir amb empreses amb ànim de lucre que anteposen el benefici econòmic a la qualitat de l’activitat; empreses que difícilment poden presentar l’experiència i els reconeixements que aportam les organitzacions i entitats del Tercer Sector.

Creiem que la responsabilitat social de les administracions i de les entitats prestadores de serveis va més enllà de la simple resposta a les necessitats puntuals. Els projectes d’inclusió social han de comptar amb el compromís social de l’administració i de la ciutadania: sense projectes rigorosos basats en clàusules socials aquest repte no té cap sentit. Rebaixant costos indiscriminadament rebaixem drets socials i augmentem el costos que se’n derivaran en un futur. Sense qualitat tècnica i sota paràmetres exclusivament econòmics, no només perilla l’eficàcia sinó també l’eficiència. Per molt barat que sigui un servei, aquest serà ineficient si no contempla, prioritàriament, indicadors de qualitat tècnica que avalin les actuacions previstes, des de la perspectiva de reducció de riscos socials i la inversió (segura) en capital social per al futur a mitjà i llarg termini.

Finalment, des de la Xarxa no podem fer més que agrair a Ateneu Alcari la feina realitzada durant aquests 25 anys en pro dels col•lectius més vulnerables de la nostra illa, les persones en situació de pobresa i/o exclusió social, així com la col•laboració mantinguda amb la resta d’entitats no lucratives i l’aposta per el treball en xarxa.

Desitjant el millor per als responsables i resta de professionals de l’entitat, vos donam les gràcies de tot cor per la feina feta.

Xarxa per a la Inclusió Social
EAPN-Illes Balears

 

Comunicat