Contacte

Direcció tècnica
662 366 232
eapn@xarxainclusio.org

Coordinació CaixaProinfància
656 257 841
cpi@xarxainclusio.org

Coordinació Incorpora
670 998 310
incorporabalears@xarxainclusio.org