Coordinació de programes de Fundació La Caixa

EAPN-Illes Balears és la responsable de la coordinació dels programes CaixaProinfància i Incorpora, que apliquen a la nostra comunitat entitats del Tercer Sector per, d’una banda, trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i oferir als més petits oportunitats de futur, i d’una altra, ajudar les persones en risc d’exclusió social a accedir a una feina.

Programes socials de fundació La Caixa