Les entitats que formen part d’EAPN-Illes Balears s’han reunit en assemblea, com cada trimestre, per tractar les qüestions que afecten a la Xarxa. A més, avui han participat en una dinàmica de treball conjunta per consensuar el posicionament d’EAPN davant el nou escenari polític i prioritzar les accions a desenvolupar. Totes les entitats han intervingut activament amb les seves propostes i reflexions i agraït la facilitació d’aquests espais, que enforteixen els llaços d’unió i el sentiment de pertinença. La sessió ha estat dinamitzada per Arena Petit, de BAUMA.