Com Xarxa d’Entitats Socials que lluiten contra la Pobresa, ens demanam qui seran les persones i grups socials més afectats per la malaltia del Coronavirus. Consideram que aquest episodi tindrà un impacte negatiu en la desigualtat de gènere ja existent i que les llars en risc de pobresa i/o exclusió estaran en pitjor situació, ja que compten amb menys recursos i opcions, especialment, aquelles llars amb persones dependents a càrrec (infants i persones grans amb discapacitat o malaltia) i/o amb ingressos procedents de prestacions, ocupació precària i en situació de pobresa.

També hi haurà un impacte negatiu major en persones amb mala salut i malalties cròniques, particularment, en aquelles que viuen en llars en condicions de pobresa. Les persones immigrants en situació administrativa irregular i les persones que estan sense llar són altres dos grups d’alt risc.

Finalment, ens preocupa la creixent discriminació de grups vulnerables, alguns d’ells ja estigmatitzats. Davant d’aquest diagnòstic, EAPN proposa un seguit de mesures urgents de protecció a les persones i grups més vulnerables, amb un fort enfocament de gènere i d’atenció a la diversitat.

DOCUMENT DE POSICIÓ D’EAPN DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS.