87.000 persones  de les Illes Balears sobreviuen amb 355 € mensuals

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha realitzat un informe a petició del Govern que, segons informacions periodístiques, assenyala que amb una renda mínima amb un cost fiscal de 3.500 milions d’euros es podria reduir en un 60,4% la pobresa severa a Espanya, i beneficiar així a 1,8 milions de llars. Pel que fa a les Illes Balears, cal recordar que 87.000 persones sobreviuen amb 355 € mensuals, fet que suposa el 7,8% de la població.

La institució que dirigeix José Luis Escrivà apunta al fet que aquesta proposta de renda mínima, permet reduir la taxa de pobresa un 12,1% i un 27,6% la taxa de pobresa extrema. Per a la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN Espanya) és urgent conèixer els resultats de l’informe, que en principi sembla anar en la direcció correcta, però que cal analitzar amb deteniment i cautela. “Un sistema de rendes mínimes estatal ha de centrar-se en no deixar a les persones que ho necessiten fora del sistema, alhora que ha de ser complementari als sistemes de les comunitats autònomes, garantint que no es substitueixen uns recursos per altres”, ha declarat el president d’EAPN Espanya Carlos Susías.

Els informes que realitza periòdicament EAPN Espanya, assenyalen “la necessitat urgent de dotar d’ingressos als gairebé 600.000 llars que actualment no en tenen”. La Xarxa Europea d’Ingressos Mínims (Emin), de la qual EAPN Espanya forma part, és una xarxa d’organitzacions i persones compromeses amb la realització progressiva de sistemes d’ingressos mínims adequats, accessibles i viables. La pobresa, l’exclusió social i la desigualtat a Espanya constitueixen problemes profunds i multidimensionals que requereixen d’una acció política decidida per ser erradicades.

Les polítiques econòmiques, fiscals i socials actuals no eliminen els processos de pobresa, exclusió i desigualtat, per això EAPN Espanya aplaudeix les iniciatives que millorin els processos d’inclusió social i la garantia d’ingressos de les persones en risc de pobresa o exclusió social.