image
image
image

A partir dels drets humans i drets fonamentals de les persones i al costat d’una anàlisi de com les polítiques que s’estan posant en pràctica incideixen en la situació de pobresa i exclusió de milions de persones, analitzem i debatim sobre com la ciutadania, de manera individual i/o col·lectiva, està desenvolupant experiències i accions que posen en valor la capacitat de les persones, el valor de col·lectiu, la importància del comunitari, demostrant l’existència de fórmules diferents a les aplicades i que estan fonamentades en la justícia social, la igualtat, la sostenibilitat i la cohesió social.