Eapn-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió va assistir a la jornada formativa sobre les noves lleis claus pel Tercer Sector. En aquest sentit, es va tractar d’una jornada on el Tercer Sector Social Illes Balears (TSSIB), plataforma que agrupa a les principals federacions i associacions que treballen en l’àmbit de la discapacitat i la inclusió social, va voler donar a conèixer la llei d’Acció Concertada, la llei del Tercer Sector, la llei del Voluntariat i la llei d’Infància i Adolescència de les Illes Balears.

Les formacions van ser a càrrec de Sandra Castro, membre de Plena Inclusión, de Marga Gayà, de Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears, i de Serafín Carballo, director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de les Illes Balears.