EAPN-Illes Balears va assistir a l’acte de lliurament de les subvencions “Estalvi Ètic” de Caixa Colonya, una iniciativa de banca ètica que cerca fer un ús socialment responsable dels doblers.

Enguany, a més d’EAPN-Illes Balears, 137 entitats i associacions de Mallorca han rebut el suport de l’entitat financera pollencina amb la finalitat que aquestes organitzacions puguin continuar desenvolupant les seves tasques en l’àmbit socioassistencial i de protecció del medi ambient.