EAPN-Illes Balears, com organització democràtica, autònoma i participativa, s’ha constituït en Assemblea General per fer balanç de la feina durant aquest darrer trimestre.

Totes les entitats que conformen la Xarxa per la Inclusió, Aspas, Aula Cultura, Caritas Mallorca, Creu Roja Illes Balears, Espiral, Siloe, Naüm, Probens, Projecte Home Balears, Cooperativa Jovent, Intress, Fundació Deixalles, Fundació Ires, Fundació Sant Joan de Déu, Grec, Feiab, Fundació Patronat Obrer i Metges del Món, s’han mostrat molt satisfetes pel desenvolupament de les tasques fetes.

La Xarxa per la Inclusió. EAPN-Illes Balears neix l’any 2005, gràcies a diverses entitats de l’Arxipèlag que s’associaren per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social. En aquest sentit, EAPN-Illes Balears està associat amb l’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. És un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’acció social. Està constituïda per més de 25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.