EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió s’ha reunit en Assemblea General per fer un balanç de l’any i posar sobre la taula les accions per la lluita contra la pobresa i l’exclusió social que s’han de desenvolupar el 2020.

Durant la reunió, l’Assemblea ha fet especial incidència a la importància del seguiment de les diverses legislacions autonòmiques en matèria de Polítiques Socials, entre elles la Llei de Tercer Sector i la Llei d’Acció Concertada. Així mateix, s’ha destacat la necessitat de seguir treballant perquè les persones en situació o risc d’exclusió social prenguin part conscient dels espais en què viuen i siguin protagonistes i participants d’allò que els afecta.

D’altra banda, s’han establert les línies d’acció d’incidència política de la xarxa, amb l’objectiu d’enfortir el posicionament d’EAPN-Illes Balears com a entitat de referència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió.

Per últim, les entitats que conformen la Xarxa per la Inclusió, Fundació Aspas, Associació Aula Cultural, Càritas Diocesana de Mallorca, Creu Roja Illes Balears, Espiral Serveis de Joventut, Siloe, Naüm Son Roca, Probens, Projecte Home, Cooperativa Jovent, Intress, Fundació Deixalles, Fundació Ires, Fundació Sant Joan de Déu, Grec, Feiab, Fundació Patronat Obrer, Metges del Món i La Sapiència, ha calendaritzat les reunions de la Junta Directiva, de l’Assemblea General, així com el treball de les diferents comissions de treball de l’Entitat.