EAPN-Illes Balears, com a xarxa per la inclusió, ha coordinat la segona reunió de la Comissió d’Infants i Joves del barri de Cala Major, territori en el qual hi ha present una important situació de pobresa en famílies amb menors.

A la trobada ha estat present els serveis socials de l’Ajuntament de Palma, EAPN-Illes Balears i la Fundació Natzaret, com a coordinadores del programa CaixaProinfància, la Fundació Pere Tarrés, els centres escolars i de salut del territori, Càritas, la Fundació Pilar i Joan Miró, Dinamo, entre d’altres.

L’objectiu de la reunió ha estat realitzar un mapeig de la pobresa infantil al barri, identificant les necessitats i la seva situació en el territori; realitzar un balanç dels recursos emprats.

Així mateix, durant la trobada s’ha realitzat un DAFO, per tal de reconèixer les dificultats, les necessitats de millora i les oportunitats de desenvolupament i d’implementació del programa segons es proposa en el Model de Referència. En aquest sentit, aquesta tasca és fonamental per poder proposar posteriorment, unes línies estratègiques de treball que millorin i enfortiment el benestar de les famílies i els seus infants al barri.