Unes de les finalitats d’EAPN-Illes Balears és col·laborar en la definició de les polítiques que directament o indirectament incideixen en el fenomen de la pobresa i en el disseny dels programes de lluita contra la mateixa i l’exclusió social.

Per aquesta raó, s’ha reunit en Comissió per treballar les seves propostes relacionades amb el futur reglament de concertació que desenvolupa la LLei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les Persones en l’Àmbit Social a la Comunitat Autònoma, més coneguda com la Llei de Concertació.

A la reunió van assistir representants de l’Associació Aula Cultural, Creu Roja Illes Balears, Cooperativa Jovent, Càritas Diocesana de Mallorca, Fundació Ires, Fundació Deixalles i la Fundació Patronat Obrer, a més del Director Tècnic d’EAPN-Illes Balears, Andreu Grimalt.

Cal destacar que la Llei de Concertació és una opció organitzativa que permet concertar la prestació de serveis socials amb entitats no lucratives amb objectiu de millorar l’acompanyament de les persones en situació de pobresa i/o exclusió social.