Un any més, gràcies a la coordinació d’EAPN-Illes Balears, la Taula d’Infància i d’Adolescència de Son Roca, impulsada pel programa CaixaProinfància i constituïda per una xarxa d’entitats socials de Son Anglada, Son Ximelis, Son Roca i Son Serra-La Vileta, s’ha reunit per fer un balanç del treball desenvolupat durant el curs escolar 2018/2019.

Durant la reunió, EAPN-Illes Balears i la Taula de Son Roca s’han mostrat satisfets de les fites aconseguides. I és que la posada en marxa del programa de Prevenció de l’Abandonament de l’ESO, del programa l’Educadora al Carrer, de Son RocArt o de la 2a Diada Comunitària de la Dona han suposat un pas més per la cohesió de les famílies i, per tant, per la dinamització dels barris on està present la Taula. Així mateix, també s’han fet propostes de millora pels infants i adolescents dels territoris on actuen en el Districte de Ponent, entre els quals destaquen la promoció d’hàbits saludables, el civisme a les barriades, així com la figura del policia tutor.

La Taula d’Infància i Adolescència de Son Roca és una xarxa que aglutina 27 entitats i serveis que treballen amb la infància i joventut (0-18 anys) per donar resposta a les seves realitats de forma conjunta i oferir-los millors suports i oportunitats vitals i defensar els seus drets.

La Taula de Son Roca, com altres taules territorials situades a les Illes Balears, vol implicar els agents socials que interactuen amb la infància i adolescència de la zona, amb l’objectiu de detectar possibles situacions de risc com el maltractament infantil o altres situacions que menyscabin els seus drets i, alhora, promoure la seva protecció. I és que la Taula de Son Roca pretén una actuació des de l’entorn més proper a la família de l’infant o de l’adolescent, per tal de provocar una transformació social a totes les comunitats on actua.