Una delegació d’ EAPN-Illes Balears, formada per na Josune i na Cati, educadores socials de Projecte Naüm, han assistit al llançament del Projecte #JovEU amb la celebració de l’Encuentro Nacional de Jóvenes.

I és que 32 joves de tot l’Estat s’han reunit a Madrid per fer escoltar la seva veu davant representats polítics de tots els nivells, per així participar en els processos de presa de decisions polítiques que els hi afecta. En aquest sentit, na Josune ha assenyalat que “Gràcies a aquesta trobada he pogut conèixer la realitat dels joves d’altres comunitats autònomes, que és molt diferent de la que tenim a les Illes. Ha estat molt interessant participar en les dinàmiques i treballar en equip per construir possibles propostes de millora des de l’àmbit polític”. Per la seva banda, na Cati ha volgut recalcar que “Cal promoure la participació activa dels joves en la vida democràtica i això implica determinar els temes prioritaris per a les accions de diàleg estructurat en l’àmbit territorial i fins i tot organitzar els protocols de seguiment, avaluació i justificació de el projecte, els seus activitats, el seu abast, etc.”

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Programa Europeu Eramus, que promou la Unió Europea a través de l’Institut de la Joventut d’Espanya.

Cal destacar que aquest projecte permetrà que les i els joves amb menys oportunitats i en situació de vulnerabilitat social, puguin trobar els camins de la participació activa, mitjançant d’activitats de Diàleg Estructurat. I tot amb un propòsit clar: aconseguir resultats útils per l’elaboració i millora de les polítiques de joventut.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EAPN – ILLES BALEARS PARTICIPA EN EL PROYECTO #JOVEU CON EL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES

Una delegación de EAPN-Illes Balears, formada por Josune y Cati, educadoras sociales de Proyecto Naüm, asistieron al lanzamiento del Proyecto #JovEU con la celebración del Encuentro Nacional de Jóvenes.

Y es que 32 jóvenes de todo el Estado se han reunido en Madrid para hacer escuchar su voz ante representantes políticos de todos los niveles y así participar en los procesos de toma de decisiones políticas que les afecta. En este sentido,  Josune ha señalado que “Gracias a este encuentro he podido conocer la realidad de los jóvenes de otras comunidades autónomas, que es muy diferente de la que tenemos en las Islas. Ha sido muy interesante participar en las dinámicas y trabajar en equipo para construir posibles propuestas de mejora desde el ámbito político “. Por su parte, Cati ha querido recalcar que “Hay que promover la participación activa de los jóvenes en la vida democrática y esto implica determinar los temas prioritarios para las acciones de diálogo estructurado en el ámbito territorial e incluso organizar los protocolos de seguimiento, evaluación y justificación del proyecto, sus actividades, su alcance, etc.”

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Europeo Erasmus, que promueve la Unión Europea a través del Instituto de la Juventud de España.

Cabe destacar que este proyecto permitirá que las y los jóvenes con menos oportunidades y en situación de vulnerabilidad social, puedan encontrar los caminos de la participación activa, mediante actividades de Diálogo Estructurado. Y todo con un propósito claro: conseguir resultados útiles para la elaboración y mejora de las políticas de juventud.