Des de la Xarxa er a la Inclusió Social s’han dut a terme reunió amb diferents partits polítics de les Illes Balears per tal de presentar les PROPOSTES PER A LA LEGISLATURA 2015-2019 per a la Inclusió Social i la Lluita contra la pobresa.

Propostes eleccions 201525.11.14 Reunió sectorial del PSIB-PSOE.

conferencia politica serveis socials

03.12.14. Reunió amb el Partit Popular.

Reunió EAPN-IB i PP

Reunió EAPN-IB i PP