La Xarxa ha celebrat la darrera assemblea de l’any (en format presencial, per primer cop en aquest 2020 marcat per la COVID-19) i ha votat a la nova Junta Directiva. Les persones que hi formaran part durant els propers dos anys són: Joan Ferrer (FEiAB), Margalida Jordà (Naüm), Antoni Parets (Projecte Home), Trinidad Sánchez (Intress), Joana Pons (ASPAS), Pep Falcó (Fundació Deixalles), Belén Matesanz (Metges del Món) i Xavier Torrens (Espiral), que ha estat votat per les entitats per ser el nou president d’EAPN-Illes Balears.

L’assemblea ha agraït molt sincerament la tasca de les persones que deixen la Junta (Andreu Cloquell, Catalina Mateu, Llúcia Carreras, Juana Lozano i Belén Sánchez), doncs gràcies al seu esforç i dedicació la nostra entitat ha crescut i s’ha consolidat com la xarxa de referència en la difícil lluita contra la pobresa i l’exclusió social, i ha encoratjat als nous membres a seguir treballant per assolir una societat justa, cohesionada i inclusiva. #FentXarxa

 

EAPN-Illes Baleares elige a su nueva Junta Directiva

La Red ha celebrado la última asamblea del año (en formato presencial, por primera vez en este 2020 marcado por la Covid-19) y ha votado a la nueva Junta Directiva. Las personas que formarán parte durante los próximos dos años son: Joan Ferrer (FEiAB), Margalida Jordà (Naüm), Antoni Parets (Projecte Home), Trinidad Sánchez (Intress), Joana Pons (ASPAS), Pep Falcó (Fundació Deixalles), Belén Matesanz (Médicos del Mundo) y Xavier Torrens (Espiral), que ha sido votado por las entidades para ser el nuevo presidente de EAPN-Illes Balears.

La asamblea ha agradecido muy sinceramente la labor de las personas que dejan la Junta (Andreu Cloquell, Catalina Mateu, Lucía Carreras, Juana Lozano y Belén Sánchez), pues gracias a su esfuerzo y dedicación nuestra entidad ha crecido y se ha consolidado como la red de referencia en la difícil lucha contra la pobreza y la exclusión social, y ha alentado a los nuevos miembros a seguir trabajando para lograr una sociedad justa, cohesionada e inclusiva. #FentXarxa