audiencia

audiènica 2

EAPN- Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social es

reuneix amb el President del Govern de les Illes Balears i el

Conseller d’Educació, Cultura i Universitats.

Avui 1 de Febrer de 2012 a les 17h EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social ha duit a terme una reunió amb el President del Govern de les Illes Balears i el Conseller d’Educació, Cultura i Universitats.

Els aspectes tractats a la reunió han estat els següents:

  • El notable augment que s’ha produït de 2009 a 2010 pel que fa a la quantia de persones que a les nostres illes es troben en situació de pobresa i exclusió social. Segons el indicador europeu APROPE, At Risk Of Poverty and/or Exclusion, l’any 2010 l’índex de pobresa i exclusió social per a les Illes Balears és del 25,8% de la població. El que significa un augment del 2,2% respecte l’any 2009. Balears registrà en 2010 un total de 271.148 persones en situació de pobresa i exclusió social. És per aquest motiu que ara més que mai les entitats sense afany de lucre de les illes que fem feina amb i per als col·lectius més vulnerables necessitem un major recolzament a nivell administratiu i econòmic per a que tots i totes puguem tenir unes condicions de vida digna. És necessària una major inversió en polítiques socials , no hem d’oblidar que destinar fons a política social suposa retornar la inversió a la societat, i si en plena crisi deixem de invertir en els serveis i mecanismes de protecció, que també fomenten l’augment d’ocupació, el cost després serà major i la fractura social excessivament preocupant.

Des de les entitats sense afany de lucre que configurem la Xarxa hem convidat al President i al seu Equip de Govern a conèixer directament els serveis i mecanismes en els que actualment s’està fent aquesta inversió social.

  • Des de la Xarxa s’ha remarcat i recordat que la situació que les entitats estan vivint a causa del deute de les administracions públiques és insostenible. Les entitats del Tercer Sector estan fent d’entitats financeres de l’Administració, quan som entitats sense ànim de lucre. És cert que s’han fet una sèrie de pagaments a entitats del sector, però no s’ha liquidat el deute contret amb nosaltres al 100% i això provoca que les entitats no disposin de liquides per poder engegar els projectes nous que han estat aprovats. Per això hem demandat la posada en marxa d’un nou calendari de reunions de treball amb el TSSIB per a la solució urgent d’aquest aspecte.

  • Altre aspecte tractat es la necessitat que es te per part de les entitats de disposar d’un Pacte d’estabilitat metodològica entre els diferents partits polítics en relació a la prestació de serveis mitjançant convocatòries de subvencions. Per això des d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social, hem proposat posar en marxa una taula de treball conjunta per tal de poder treballar-ho

  • Per últim hem comentat la urgència que veiem en donar continuïtat a alternatives que es van iniciar, com és el cas de les clàusules socials i les empreses de inserció. Es tracta d’alternatives molt interessants que han de menester recolzament administratiu i econòmic des de Govern, i que creiem que seria una errada deixar-les de banda.

Més informació: Carme Muñoz (662366232).

[1] La Xarxa per a la Inclusió Social està formada per: ASPAS, Associació SILOÉ, Càritas Diocesana de Mallorca, Cooperativa Jovent, Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, FEIAB, Fundació Ires, Fundació Patronat Obrer, GREC, INTRESS, PROBENS, Projecte Socio Educatiu Naüm, Espiral, Fundació Projecte Home Balears i REAS Balears.