EAPN- Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social i COORDINADORA- Federació Balear de Persones amb Discapacitat demanen que es marqui la casella de  fins socials a la declaració 2011.

L’Impost de la Renda permet a la ciutadania mostrar la seva solidaritat de forma totalment gratuïta

Nota Informativa. Palma, 18 d’abril de 2012

La Xarxa per a la Inclusió Social EAPN Illes Balears i COORDINADORA- Federació Balear de Persones amb Discapacitat demanen que es marqui la casella de fins socials de la declaració de renda corresponent a l’exercici 2011. D’aquesta manera, a nivell estatal, es podran seguir destinant més de 200 milions d’euros a programes socials que donen atenció a més de 5 milions de persones.

Marcant aquesta casella els ciutadans i ciutadanes tenen l’oportunitat de destinar, de forma totalment gratuïta (ni es paga més, ni és retorna manco), un 0.7% de la quota íntegra a finalitats socials. Però per desconeixement molta gent segueix deixant la casella en blanc. L’Impost de la Renda és l’únic tribut que permet a la ciutadania decidir la destinació d’una part dels seus doblers i mostrar la seva solidaritat.

Segons l’experiència dels darrers exercicis a les Illes Balears, més del 50% dels ciutadans cedeix el 0.7% de la seva contribució a programes de les entitats socials. Això permet que més de 6 milions d’euros es destinin a cobrir les necessitats de persones que estan en situació de vulnerabilitat dels següents col·lectius: persones majors, persones amb discapacitat, infància i família, joves, dones, immigrants, refugiats i asilats, persones amb malalties mentals, malalts crònics, persones amb conductes additives, reclusos i ex-reclusos, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre i d’altres.

Aquesta acció no exclou que també qui ho desitgi pugui destinar un 0.7% més al manteniment de l’església catòlica. Es poden marcar conjuntament les dues caselles, assignant un 0.7% a fins socials i un 0.7% a l’església. Les dues aportacions se sumen, no es divideixen.

Pera més informació podeu contactar amb: EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social: Carme Muñoz (Tel. 662366232).

COORDINADORA- Federació Balear de Persones amb Discapacitat és una federació d’àmbit autonòmic que té com a principal objectiu la normalització del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat; per això realitza serveis dins l’àmbit associatiu, social, formatiu i laboral. Actualment està integrada per 36 associacions.

EAPN- ILLES BALEARS. Xarxa per a la Inclusió Social és una entitat sense afany de lucre, que té com objectiu combatre la pobresa i l’exclusió social de les Illes Balears.

És una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre que agrupa a més de 30 entitats de les illes. A més a més, estan associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network); una xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. L’EAPN és un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i  és membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social; constituïda per més de 25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.

EAPN- Illes Balears també forma part de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i la integren 15 xarxes de les diferents autonomies i 14 entitats estatals.

Per a més Informació:

Carme Muñoz 662366232