EAPN Illes Balears, Xarxa per a la Inclusió Social, com a Xarxa d’associacions socials ha estat distingida aquest 2015 amb els Premis Ramon Llull per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Pel seu compromís amb l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social i per la seva incansable tasca per garantir que les persones en situació o risc de vulnerabilitat econòmica o social puguin exercir els seus drets i deures, com també per evitar la discriminació.

El Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va ser creat el 1997. És una distinció que té com a finalitat honorar les persones naturals o jurídiques que hagin destacat en els serveis prestats a les Illes Balears i distingir-ne els mèrits en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, d’ensenyament i lingüístic.

guardonats 2015Xarxa premi