INSCRIPCIONS: AQUÍ

El pròxim dia 9 de juliol, l’Edifici Municipal Camp Redó de Palma de Mallorca (Carrer de Felip II, 17), acollirà el Seminari sobre el Pilar Europeu de Drets Socials, organitzat per EAPN-ÉS en col·laboració amb la seva xarxa territorial EAPN-ILLES BALEARS XARXA per a la Inclusió.

El Pilar Europeu de Drets Socials es compon de 20 principis estructurats en tres capítols relatius a: (1) Igualtat d’oportunitats i accés al mercat de treball. (2) Condicions de treball justes. (3) Protecció i inclusió social. El Pilar actuarà com un punt de referència per a l’ús del Fons Social Europeu i altres Fons socials, així com altres iniciatives comunitàries dedicades a l’ocupació i els drets socials.

A Espanya la implementació del Pilar, depèn en bona mesura de les competències de les comunitats autònomes en polítiques socials i en serveis socials; lògicament això ha de fer-se en estreta coordinació amb l’Administració General de l’Estat que ha d’impulsar-, donar-li suport, afavorir la coordinació i actuar en aquells àmbits en què tenen competències plenes o les competències són compartides. Per això és important que s’obri un procés d’informació i debat sobre aquest assumpte.

Si bé la responsabilitat última de la garantia dels drets que es defineixen al Pilar és l’Estat, les entitats socials, així com altres actors tenen un paper fonamental en la informació, la sensibilització, el seguiment i el suport a les persones a la realització dels drets. El Tercer Sector és, en conseqüència, un actor clau en aquest procés i pretén jugar un paper actiu en les funcions prèviament descrites.

Objectiu general de Seminari: Difondre entre tots els agents amb competències en la matèria el model proposat pel Pilar Europeu de Drets Socials i debatre la seva adaptació a Espanya.

Objectius específics:

  1. Informar a l’àmbit territorial, és a dir, en les diferents comunitats autònomes sobre l’aprovació del Pilar Europeu de Drets Socials i sobre el procés de desenvolupament d’aquest.
  2. Sensibilitzar sobre la importància del Pilar per a la millora de la defensa dels drets de la població que està en risc de pobresa i exclusió social.
  3. Debatre sobre la manera en què els principis i els drets previstos al ‘Pilar “protecció social i inclusió social” es poden fer efectius des de les polítiques socials autonòmiques.

PROGRAMA: