Eixos estratègics

Tota l’acció de la nostra Xarxa s’emmarca dins quatre grans eixos, les línies bàsiques de desenvolupament del Pla Estratègic, que desplegant-se en objectius i mesures marquen el full de ruta per assolir les finalitats d’EAPN-Illes Balears.

1

Incidència política i social

 • Apoderar, des de les entitats de la Xarxa, les persones, perquè siguin protagonistes i defensores dels seus drets.
 • Enfortir la nostra incidència com a Xarxa i arribar a ser referents en l’àmbit de la inclusió social.
 • Incidir en la promoció de nous models de garantia de drets davant les noves realitats socials.

2

Qualitat i sostenibilitat dels serveis

 • Situar la persona en el centre de la nostra tasca, garantint la seva
  dignitat i la continuïtat dels seus processos personals.
 • Treballar per un model de finançament dels serveis que els faci sostenibles i adaptats a les necessitats i a la realitats de les persones que atenem.

3

Treball en Xarxa

 • Promoure la participació, la implicació i el compromís de les entitats membre d’EAPN-IB en el treball en xarxa i l’assoliment d’objectius comuns.
 • Fomentar el treball en xarxa i les aliances amb la resta de plataformes i agents de les Illes Balears.

4

Comunicació

 • Definir un pla de comunicació.
 • Potenciar la Xarxa com a referent informatiu, sensibilitzador i generador d’opinió en matèria d’empobriment i exclusió social.