Així, el decret possibilita un règim de concert a l’hora de contractar alguns serveis socials que presentin un factor especial d’arrelament entre cuidadors i usuaris, la qual cosa permet que moltes entitats puguin continuar amb serveis que presten actualment, sempre que compleixin les condicions del plec de concertació, així com els requisits que estableix el decret.

El decret aprovat avui desplega la modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que el Parlament va aprovar per unanimitat el desembre de 2013 i que es va dur a terme per petició de les entitats que treballen en l’àmbit dels serveis socials de les Balears. Entre altres aspectes, el decret de concerts socials regula els serveis que es poden concertar, els subjectes que poden formalitzar concerts i els requisits de les entitats d’iniciativa privada que poden optar a gestionar els serveis, així com la durada dels concerts, cosa que garanteix estabilitat a entitats i usuaris.

Per a la consellera de Família i Serveis Socials, aquest decret “suposa una passa molt important per garantir l’estabilitat dels serveis socials tant als usuaris com a les seves famílies”. Sandra Fernández ha remarcat que “el Govern ha fet feina en aquest document més d’un any i ha cercat el màxim consens possible amb totes les entitats implicades”. Per a la consellera, el text és “capdavanter” a l’àmbit espanyol i “pot servir d’exemple per a la resta de les comunitats autònomes”.

El contingut dels concerts socials, el finançament i les obligacions de les entitats són altres de les disposicions que estableix la nova normativa, que té sis títols i 36 articles, dues disposicions addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i una de final. Entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els títols que recull el decret són:

Títol I. Disposicions generals

Títol II. Contingut dels concerts socials

Títol III. Procediment

Títol IV. Execució del concert social

Títol V. Renovació, modificació, revisió i ampliació del concert social

Títol VI. Extinció del concert social

Més informació